Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska åk 8, Genau 2 kap 4

Skapad 2019-11-15 14:41 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
I detta arbetsområde lär du dig... ... berätta vad som händer under en morgon ... verb med omljud i 2:a och 3:e person singular

Innehåll

Mål:

Efter det här arbetsområdet ska du kunna:

  • berätta om någons morgon
  • verben essen, lesen, sehen, sprechen
  • verben fahren, laufen, schlafen

 

Så här kommer vi att arbeta:

TALA: En och en läser vi texter, talar tillsammans i klassen och läser dialoger som handlar om morgonbestyr. 

LÄSA: Vi läser texter i boken, vi läser övningar som vi jobbar med.

SKRIFT: Vi skriver korta texter om någons morgon för att öva.

HÖRA: Vi lyssnar på texterna från böckerna, gör hörövningar, och lyssnar när andra i klassrummet pratar. 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

 Löpande övningar samt läxor.

 Examination: Prov samt ev. skriftlig bedömning 

Matriser

M2
Tyska åk 8, Genau 2 kap 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Verb med omljud
Du behöver öva mer på verben som får omljud i 2:a och 3:e person singular.
Du kan en del av formerna på verben som får omljud i 2:a och 3:e person singular.
Du kan många av formerna på verben som får omljud i 2:a och 3:e person singular.
Du är säker på alla former av verben som får omljud i 2:a och 3:e person singular.
Ställa frågor
Du behöver öva mer på att formulera frågor som handlar om någons morgon.
Du kan formulera en del frågor om någon morgon.
Du kan formulera många av frågorna som handlar om någons morgon.
Du är säker på hur man formulerar frågor om någons morgon.
Ord och fraser
Du behöver öva mer på ord och fraser som förekommer i kapitlet
Du kan en del av orden och fraserna ur kapitlet.
Du kan många av orden och fraserna ur kapitlet.
Du kan i princip alla ord och fraser ur kapitlet.
Skriva
Du kan ännu inte skriva en text om någons morgon på tyska.
Du kan skriva en enkel text om någons morgon. En del stavfel och grammatiska fel förstör förståelsen ibland.
Du kan skriva en enkel och relativt tydlig text om någons morgon. Texten har ett visst sammanhang, men vissa brister i t.ex. grammatik eller ordföljd.
Du kan skriva en enkel och relativt tydlig och sammanhängande text om någons morgon. Få grammatiska eller strukturella fel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: