Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstaskolan Syror och Baser kemi år 5

Skapad 2019-11-15 15:01 i Årstaskolan Uppsala
Under ca 3 veckor läser vi i Hans Perssons bok Boken om Kemi och Fysik kapitlet om syror och baser.
Grundskola 5
I detta arbetsområde kommer vi att prata om syror och baser. Det kommer handla om grundkunskap om pH-skalan men mestadels om saker som finns runtomkring oss i vardagen. Vi kommer lägga vikt på att baser och syror kan vara farliga på olika sätt - även att det finns farliga vätskor i hemmet. Aktuella miljöproblem kopplade till syror och baser kommer även att nämnas och diskuteras.

Innehåll

Undervisning och bedömning

Du kommer att via genomgångar, grupparbeten och enskilt arbete lära dig om de områden som tas upp under rubriken "Centralt innehåll".

Du kommer löpande att få möjlighet att visa vad du kan genom att tex:

- vara aktiv muntligt vid genomgångar/gruppdiskussioner/redovisningar/samtal

- vid skriftliga uppgifter/övningar/förhör.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: