Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lennart Hellsing 100 år

Skapad 2019-11-15 15:02 i Skönstaholmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 1 Svenska NO (år 1-3) Bild
Du kommer att få bekanta dig med Lennart Hellsings författarskap, hans figurer och texter. Du kommer att få uttrycka dig med olika estetiska uttrycksformer och bekanta dig med olika språkliga strukturer.

Innehåll

 

Vad ska läras?

Efter arbetsområdet genomförts ska du kunna namnge någon bok av Lennart Hellsing och någon av hans figurer. Du ska kunna se skillnad på en berättade text och en dikt.  

Hur lär du? 

Du kommer att få arbeta i en mindre grupp och i fyra olika verkstäder. Verkstäderna utgår från varsin bok av Lennart Hellsing. Innehållet i verkstäderna är drama, skrivande, bildskapande och laborationer. 

 

Hur vet läraren att du har lärt dig?

Ditt lärande dokumenteras av dig själv i en temabok. Där kommer du också utvärdera både det du fått göra och lära. 

 

Tidplan och dokumentation

Inför uppstarten av temat kommer dina pedagoger göra en prestenation av innehållet. Därefter är du med och påverkar innehållet. Du deltar i varje verkstad vid fyra tillfällen. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: