Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Geometri, koordinatsystem/lägesmått och algebra.

Skapad 2019-11-15 16:16 i Spängerskolan Kristianstad
geometri, koordinatsystem och algebra
Grundskola 4 – 6 Matematik
Fram till jullovet arbetar vi med: Kap 3 - Geometri Kap 4 - Koordinatsystem och lägesmått Kap 5 - Algebra I boken Matteborgen 6A kap 3-5.

Innehåll

Mål

Kap 3 - Geometri

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • använda de olika lägesmåtten cm², dm², m²
 • förstå och använda begreppen bas och höjd
 • räkna ut arean av rektanglar, kvadrater och trianglar samt arean av figurer som är sammansatta av dessa
 • kunna namnet på olika slags fyrhörningar, tex. romb, parallellogram, parallelltrapets
 • namnge olika geometriska figurer som kub, rätblock, kon, cylinder, pyramid, tetraeder och klot
 • förklara begreppen diameter, radie och medelpunkt

Kap 4 - Koordinatsystem och lägesmått

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna: 

 • beskriva vad ett koordinatsystem är
 • avläsa och skriva koordinater för punkter
 • rita koordinatsystem och sätta ut punkter
 • läsa av och rita diagram med proportionella samband
 • lägesmåtten typvärde, median och medelvärde

Kap 5 - Algebra

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

 • veta att ett obekant tal kan skrivas med en bokstav, t.ex. x eller y
 • förstå och kunna skriva algebraiska uttryck
 • veta hur geometriska mönster kan beskrivas och uttryckas
 • kunna förklara vad en ekvation är och lösa en ekvation.

 

Bedömning

Bedömning sker utifrån diagnoser, individuellt skriftligt prov och arbetet i klassrummet (både skriftligt och vid genomgångar/diskussioner).

 

Tänk på att redovisa tydligt, med en siffra/ruta, skriv uträkning och svar. Rita gärna en mattebild eller visa hur du provar dig fram till en lösning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: