Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Centralskolans fritidshem, åk 3-6, Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse, Idrottshallen.

Skapad 2019-11-16 11:24 i Centralskolan Kristianstad
Mall fr baklängesplanering fritidshem
Grundskola 3 – 6
"You've got big dreams? You want fame? Well, fame costs. And right here is where you start paying - in sweat!" Att röra på sig ska vara kul och samtidigt mår din kropp bra av det.

Innehåll

Rörelsesatsning i skolan tillsammans med Pidde P (instruktionsvideo) 

Lärmål: Att stärka eleverna och ge de förståelse för sin rörelseglädje.

Beskriver vad eleverna ska lära med en tydlig koppling till LGR 11. När mål formuleras blir förmåga och centralt innehåll, verksamhetens behov samt elevernas intressen viktiga utgångspunkter.

Förmåga som ska utvecklas:

  • Genom att vi har idrott varje vecka på fritids så utvecklar eleverna sin förmåga att ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.
 
Centralt innehåll:
  • Under rubriken "Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse" står det att eleven skall lära sig Initiera (sätta igång), organisera och delta i lekar och annan fysisk aktivitet av olika slag.
 
Konkretisering:
  • Eleverna ska kunna planera, leda aktiviteter för varandra och därigenom lära sig samarbeta.Utvärdering

Beskriver hur pedagoger och elever ska undersöka hur väl mål har uppnåtts. 

  • Genom observation, diskussion och feedback till eleverna.Undervisning

Beskriver de aktiviteter och det innehåll eleverna kommer att få möta för att nå målen.

  • Eleverna ska i mindre grupper planera och genomföra fysiska aktiviteter för  varandra både inomhus och utomhus. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: