Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering español 8

Skapad 2019-11-16 15:37 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
I Lärlogg kan du följa vad vi gör i klassrummet, där kommer det att finnas info om läxor osv. I gleerups kommer det att finnas ett slags planering som bara talar om för dig vilka sidor och uppgifter du ska fokusera på. /Bessy

Innehåll

Español 8

 

Period  

Detta går vi igenom under varje period 

Period 1 

¿Qué has hecho durante las vacaciones de verano? 

Salvador Dalí 

Period 2 

Siffror: Los números TGente y número 

 En el insti Schema, klockan, ämnen, tener, gustar, diftongerade verb, encantar 

Period 3 

El fin de semana 

 El fin de semana, veckodagarna presens, futurum, reflexiva verb, diftongerade verb, gustar, encantar 

 

El tiempo  

Las estaciones, los meses del año 

 

Period 4 

¿Dónde vivo yo? Apartamento, casa, ser, estar, prepositioner 

 

Mi dormitorio, lägesord, riktning 

Period 5 

Las partes del cuerpo  

Doler 

 

La ropa 

färger, former, presens 

Period 6 

Me gusta comer på restaurangen, på cafeet, beställa mat, futurum. 

Period 7 

 

Kuben Rätten till en rättvis rättegång. Artikel 10 

 

Matriser

M2
Årskurs 8, spanska/Bessy Campos

E
D
C
B
A
1. Förstå tal
Jag förstår när någon berättar om sin helg och vecka. El fin de semana, veckodagarna presens, futurum, reflexiva verb, diftongerade verb, gustar, encantar
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
2. Förstå text
Jag förstår när någon skriver om sin vecka och om sin helg El fin de semana veckodagarna presens, futurum, reflexiva verb, diftongerade verb, gustar, encantar
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
1. Redogör,kommentera, agera
Jag kan förstå och kommentera när andra berättar om sin skola, sitt schema och sina ämnen. En el insti Schema, klockan, ämnen, gustar
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
2. Redogör, kommentera, agera
Jag kan förstå och kommentera när någon beskriver riktning och platser ¿Dónde vivo yo? ser, estar, prepositioner
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
1. Strategi för lyssnande och läsning
Jag kan förstå och kommentera när andra talar om siffror, datum och klockslag. Jag kan till exempel använda mig av något jag har lärt mig tidigare för att förstå en hel ny situation. Gente y números
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
2.Strategi för lyssnande och läsning
Jag kan förstå och kommentera om andras vecka när jag lyssnar på en berättelse. Jag kan till exempel använda mig av något jag har lärt mig tidigare för att förstå en hel ny situation. El fin de semana veckodagarna presens, futurum, reflexiva verb, diftongerade verb, gustar, encantar
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
1. Välj och använd material till din egen produktion
Jag väljer en tidningsartikel som jag kommer att återberätta på spanska. Tidningsartikel från internet på spanska. Valfritt
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
1. Formulera dig muntligt
Jag kan beskriva mitt rum Mi dormitorio Prepositioner, möbler ser, estar, hay
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
2.Formulera dig muntligt
Jag kan berätta, muntligt, och ange kroppsdelarna på mig själv eller någon annan. Las partes del cuerpo Doler
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
3.Formulera dig muntligt
Jag kan berättar, muntligt, om hur jag ser ut och om hur andra ser ut. Me describo utseende, färger, siffror, datum, månader, cumpleaños, possessiva pronomen, personlighet
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
1.Formulera dig skriftligt
Jag kan beskriva, skriftligt en bild genom att ange väder, årstid, månaden osv. El tiempo Las estaciones, los meses del año
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
1. Bearbeta & förbättra
Jag kan handla kläder La ropa färger, former, presens
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
1. Uttrycka sig muntligt *
Jag kan handla kläder La ropa färger, former, presens
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
1. Uttrycka sig skriftligt *
Jag skriver om vad jag har gjort under sommarlovet. ¿Qué has hecho durante las vacaciones de verano?
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
1.Strategi för interaktion
Jag beställer mat från servitören men förstår inte alltid vad den säger... hur gör jag för att förstå? Me gusta comer på restaurangen, på cafeet, beställa mat, futurum.
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
1. Områdeskunskap
Jag läser om rättsväsendet i ett spansktalande land. Kuben Rätten till en rättvis rättegång. Artikel 10
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
2.Områdeskunskap
Jag berättar att jag om Salvadors Dalís liv och konst Salvador Dalí
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kaöra enkla n då också gjämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: