Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationalekonomi SV2

Skapad 2019-11-17 08:47 i Anna Whitlocks gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
Ordet nationalekonomi handlar precis som all annan ekonomi om att hushålla med resurser. I detta fall ett helt lands resurser. Idéerna bakom blir därför också politiska och skiljer mycket från till exempel privatekonomi. Dessa olika idéer om hur samhällets ekonomi ska styras kallar vi för nationalekonomiska teorier. Då nationalekonomi bygger på underliggande antaganden och värderingar kan teoribildningar alltid diskuteras och ifrågasättas. I det här momentet kommer ni att bekanta er med olika nationalekonomiska teorier, försöka placera de historiska ekonomerna i dagens debatt och driva en egen argumentation utifrån en teoris antaganden och värderingar. Vad hade du till exempel föreslagit för ekonomisk-politiska åtgärder idag för att förhindra en framtida börskrasch eller klimatkatastrof om du var Adam Smith eller Karl Marx?

Innehåll

 Schema:

v.47

SAM: Introduktion. Se dokumentären ”Den enda vägens politik” (ca 1h) och svara på frågor. Arbeta med kursboken (välj ur kap. 8, 9 och 11).

SV: Indelning i teorigrupper. Fördjupning i teori och presentation för klassen.

v.48

SAM: Skriva argumenterande text (enskilt). 

SV: Skriva argumenterande text (enskilt).

v.49

SAM: Skriva argumenterande text (enskilt).

SV: Förberedelser inför seminarier. Läsa varandras texter och formulera frågor.

v.50

SAM: Seminarier 

SV: Seminarier

Uppgifter

 • Argumenterande text

 • Seminarium

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner.
  Sve
 • Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga framställningar och texter som fungerar väl i sitt sammanhang.
  Sve
 • Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt.
  Sve
 • Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.
  Sve
 • Centralt innehåll
 • Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.
  Sve  -
 • Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Normer och stildrag som hör till dessa texttyper. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  Sve  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: