Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 7, version III

Skapad 2019-11-17 13:59 i Östlyckeskolan Alingsås
Vinklar, area och omkrets.
Grundskola 7 Matematik
Du kommer att arbeta med olika geometriska figurer, som olika fyrhörningar, trianglar och månghörningar. Du kommer att få beskriva olika egenskaper hos figurerna - t.ex. sidor, vinklar, area, omkrets och vinkelsumma.

Innehåll

Mål

 • Uppskatta, mäta och beräkna vinklar
 • Beräkna olika geometriska figurers vinkelsumma
 • Namn på olika typer av vinklar
 • Namn på olika geometriska figurer och kunna beskriva dem genom att använda ett matematiskt språk
 • Beräkna omkrets för enkla och sammansatta geometriska figurer
 • Beräkna area för enkla och sammansatta geometriska figurer
 • Använda lämpliga enheter och göra enhetsomvandlingar i samband med beräkningar av omkrets och area

Genomförande

Till många delar av arbetet kommer du att använda datorn.  Du kommer att få träna att beskriva och rita geometriska figurer, att uppskatta och beräkna vinklar, area och omkrets.  Du kommer att få resonera i par och i grupp. Egen träning i matteboken också, så klart!

Du skriver dina anteckningar i din anteckningsbok. Du får ha med den på lektioner och på provet.

Begrepp

Begrepp som tas upp till detta område

 • parallella linjer
 • diagonal
 • vinkel - rät vinkel, trubbig vinkel, spetsig vinkel
 • vinkelben
 • vinkelspets
 • vinkelbåge
 • sidovinkel
 • vertikalvinkel
 • yttervinkel
 • månghörning
 • vinkelsumma
 • triangel - liksidig, likbent, rätvinklig, trubbvinklig, spetsvinklig
 • parallellogram
 • romb
 • rektangel
 • kvadrat
 • bas
 • höjd
 • sida
 • hörn
 • omkrets
 • area
Uppgifter

 • Inför provet i geometri

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömning

Moment

Godtagbar nivå
På väg mot högre nivå
Högre nivå
Använda och analysera begrepp
Geometriska figurer
Du känner igen, ger namn på och beskriver kortfattat egenskaper hos några vanliga geometriska objekt, t.ex. olika vinklar, fyrhörningar, trianglar. Du har ett enkelt matematiskt språk
Du känner igen, ger namn på och beskriver egenskaper hos geometriska objekt, t.ex. olika vinklar, fyrhörningar, trianglar. Du har ett utvecklat matematiskt språk,
Du känner igen, ger namn på och beskriver utförligt egenskaper hos geometriska objekt, t.ex. olika vinklar, fyrhörningar, trianglar. Du har ett väl utvecklat matematiskt språk.
Samband mellan olika vinklar
Du använder något samband mellan olika vinklar (ex: vinkelsumman i en triangel, yttervinklar) för att beräkna vinklars storlek i geometriska figurer.
Du använder samband mellan olika vinklar (ex: vinkelsumman i en triangel, yttervinklar) för att beräkna vinklars storlek i geometriska figurer.
Du kan koppla ihop flera olika samband mellan vinklar (ex: vinkelsumman i en triangel, yttervinklar) för att beräkna vinklars storlek i geometriska figurer.
Metod
Måttsystem och mätinstrument
Du jämför, uppskattar och mäter längder, areor och vinklar. Du väljer lämplig enhet.
Du jämför, uppskattar och mäter längder, areor och vinklar, med säkerhet. Du väljer lämplig enhet.
Beräkna omkrets på olika geometriska figurer
Du använder lämpliga metoder och måttsystem för att beräkna enkla geometriska figurers omkrets
Du använder lämpliga metoder och måttsystem för att beräkna olika geometriska figurers omkrets
Du använder med säkerhet lämpliga metoder och måttsystem för att beräkna avancerade geometriska figurers omkrets och kan med säkerhet växla mellan olika enheter.
Beräkna area på olika geometriska figurer
Du använder lämpliga metoder och måttsystem för att beräkna enkla geometriska figurers area
Du använder lämpliga metoder och måttsystem för att beräkna olika geometriska figurers area
Du använder med säkerhet lämpliga metoder och måttsystem för att beräkna avancerade geometriska figurers area och kan med säkerhet växla mellan olika enheter.
Matematiska resonemang
Samband area och omkrets
Du inser att en given area kan ha olika omkrets
Du kan resonera om relationen area och omkrets
Du kan med säkerhet resonera om relationen area och omkrets
Relationer mellan geometriska objekt
Du ser relationer mellan olika geometriska objekt, t.ex. att arean av en triangel är hälften av en rektangel om bas och höjd är lika.
Du kan resonera om relationer mellan olika geometriska objekt, t.ex. att arean av en triangel är hälften av en rektangel om bas och höjd är lika.
Du kan med säkerhet resonera om relationer mellan olika geometriska objekt, t.ex. att arean av en triangel är hälften av en rektangel om bas och höjd är lika.
Redovisning
och matematiskt språk
Den skriftliga redovisningen går delvis att följa. Du väljer rätt enhet i ditt svar.
Den skriftliga redovisningen innehåller alla steg i lösningen och går att följa. Du väljer rätt enhet i ditt svar.
Den skriftliga redovisningen är välstrukturerad, fullständig och tydlig. Du väljer rätt enhet i ditt svar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: