👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa

Skapad 2019-11-17 18:06 i Önnestads skola Kristianstad
Åk 4 Önnestad
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
I ämnet idrott och hälsa ingår många olika moment. Här kan du läsa om vilka delar vi kommer att beröra i årskurs 4.

Innehåll

Undervisningen:

Så här kommer vi att arbeta:

 • Träna på olika grovmotoriska grundformer.
 • Du kommer att få prova olika typer av redskap och redskapsbanor.
 • Prova på olika lekar ute och inne där du tränar rörelse, regler, samarbete och säkerhet.
 • Prova olika idrotter där du tränar samarbete, regler och teknik.
 • Kondition och styrketräning.
 • Orientering i närmiljön med hjälp av kartor.
 • Takt och rytm i lekar , danser och rörelse till musik.

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Din förmåga att anpassa rörelse till aktiviteten.
 • Din förmåga att delta i lekar, spel och idrotter.
 • Din förmåga att röra dig i takt till musik.
 • Din förmåga att orientera.
 • Din förmåga att resonera om hur olika fysiska aktiviteter påverka hälsan. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6