Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Myror - natur och kultur

Skapad 2019-11-18 09:11 i 223301 Förskolan Rönneberga Stockholm Hägersten-Älvsjö
Syftet är att barnen ska få kunskap om myror, myrkoloni, myrstackar och myrans roll i vårt samhälle. När vi har lagt en vetenskaplig grund vill vi att barnen ska använda sin fantasi för att skapa filmer, sagor och bilder om myror för att få erfarenhet av olika digitala medier och hur man skapar en berättelse; början, mitten, slut.
Förskola
Vi kommer arbeta med myror utifrån läroplanen mål om naturvetenskap samt kultur. På ett sätt som tar tillvara på barnens kunskaper och använder dem för att dra projektet framåt.

Innehåll

Projekt myror.

Område: Naturkunskap, myror.


Varför har ni valt detta område?
Vi ser ett gemensamt och intresse för myror. Barnen tar själva reda på fakta om dem och reflekterar med varandra. 

 

Varför ska vi arbeta med det? - syfte

Syftet är att barnen ska få kunskap om myror, myrkoloni, myrstackar och myrans roll i vårt samhälle. När vi har lagt en vetenskaplig grund vill vi att barnen ska använda sin fantasi för att skapa filmer, sagor och bilder om myror för att få erfarenhet av olika digitala medier och hur man skapar en berättelse; början, mitten, slut.

 

- Vad vill vi att barnen ska lära sig?

·             Hur en myrstack fungerar.

·              Hur myrans anotomi skiller sig från människans.

·             Vad de olika kammarna är till för.

·             Vad myran har för roll i naturen och i människans samhälle.

·              Få erfarenhet av book creator, stop motion, pic EDU, green screen och iMovie.

·             Hur man skapar en berättelse; början mitten och slut.

 

 

 

Tidsplan?

 

Hur länge planerar vi att arbeta med detta?

Vi kommer arbeta med projektet under HT-19 och VT-20

 

När sker deluppföljningarna?

Under slutet av HT-19 ska vi gå igenom vår planering för att ta reda på vad det är vi ska fortsätta att arbeta med under VT-20

 

När görs slutanalysen?

Vi gör en slutanalys av vårt projekt i slutet av VT-20. Vi går igenom vad vi har lärt oss av barnen och sammanfattar det i en fakta bok som barnen får skapa i book creator.

 

Vilka uppföljningsverktyg använder vi, på vilket sätt följer vi upp och vad?

Vi kommer göra uppföljning med stöd av mallen uppföljning och analys. Det vi vill följa upp är se vad det är barnen har lärt sig i projektet för att på så sätt använda den kunskapen för att veta hur barngruppen lär sig bäst, vad i vår planering som har fungerat bra, vad som har fungerat mindre bra, vilka kunskaps områden vi behöver utveckla till nästa termin och vilka utmaningar vi behöver ge de individuella barnen samt gruppen.

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: