Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagans värld

Skapad 2019-11-18 10:20 i Lövhyddans förskola Alingsås
Förskola
Vårt tema är Sagans värld och vi kommer att fokusera på språk och barnens språkutveckling.

Innehåll

Syfte - varför?

 

Syftet med vårt arbete under året är att skapa en språkstimulerande verksamhet. Vi vill ha en språkligt rik miljö för barnen där det språkutvecklande arbetet har en central roll under hela dagen. Detta språkarbete tänker vi även innefattar arbetet med flerspråkighet och att skapa ett positivt förhållningssätt kring det.

 

 

Mål - vad?

 

 

 

1. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

 

 

2. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

  

Utgångsläge

 

a) Barnen är intresserade av att läsa sagor och böcker, i liten grupp. De tycker mycket om att sjunga och har många förslag på vilka sånger. Barnen tycker om rim och ramsor och rimmar spontant.

 

Barnen rör sig gärna till musik och tycker om att dansa.

 

 

b) Vi tror att vårt tema och förhållningssätt kommer bidra till barnens språkliga utveckling genom ett mer nyanserat talspråk och större ordförråd.

 

 

c) Vi har ett nära samarbete med specialpedagogen som kan hjälpa oss att få låna relevant material från "Språkoteket" och även få utbildning på hur det ska användas på bästa sätt. Specialpedagogen kan även bidra med kunskap, material och förhållningssätt.

 Vi behöver bättre digitala förutsättningar för våra verktyg, bättre uppkoppling och någon variant av Spotify

 

 

Genomförande - hur

 

Det språkutvecklande arbetet ska vara aktivt under hela dagen genom att vi pedagoger samtalar med barnen i alla situationer.

Vi försöker att samla barnen i mindre grupper, så ofta det är möjligt. Vi har en planerad verksamhet, för språkutveckling tack vare regeringens riktade pengar, för minskade barngrupper.

Tack vare återkommande besök av en danspedagog i början av terminen, väcktes barnens intresse för dans och danssagor. Detta kommer vi att fortsätta med. 

Vi kommer läsa, dramatisera, dansa, skapa, fantisera och fundera kring olika sagor, allt utifrån barnens intresse.

 

Vi kommer att fotografera och dokumentera det utvecklande arbetet i våra smågrupper. Något vi också kommer använda oss av är observationer kring barnens språkliga förmågor för att kunna se hur vi bättre kan stödja dem och vad vi behöver fokusera på. Vi har även en dokumentationsvägg där vi sätter upp bilder från aktiviteter.

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: