👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Egen bok! (Alfa-Beta)

Skapad 2019-11-18 11:29 i Förskolan Hagalund Dibber Sverige AB
Förskola
Barnen får ta med sig valfri bok hemifrån, vi ställer lite frågor kring boken, vad handlar boken om? vad tycker du om med boken? läser någon för dig hemma?

Innehåll

Mål:

(vad vill vi att barnen ska lära sig?) (Vad vill vi uppnå?)

* Vi vill väcka barnens läslust. Vi vill att barnen ska få en annan syn på böcker.

 

Genomförande:

(Vad gör vi och vem ansvarar för vad)

Vi tar hjälp av föräldrarna med denna uppgift, Natalia ansvarar för att maila ut. Skriver frågor, Edith och Irina ansvarar för framförande och samtliga ansvarar för dokumentation för ansvarsbarn.

 Genomförande: På måndag tar barnen med sig böcker, de som vill får presentera boken. Vi ställer frågor kring böckerna. Barnen får berätta på samlingen två per dag. 

Dokumentation:

(hur och vem dokumenterar)

Vi alla har "ansvarsbarn" som vi dokumenterar åt.

 

 

 

Utvärdering- Uppföljning:

(hur har det gått och hur går vi vidare?)

Sker på våra reflektionsmöten, som är på projektvecka 3.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18