👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering Myran ht19-vt20

Skapad 2019-11-18 13:43 i Helenedal ULNA Förskolor
Förskola

Innehåll

 

Grovplanering Myran HT19-VT20

 

Vi har under hösten haft många inskolningar och vi har därför fokuserat på att få ihop gruppen och att barnen ska känna sig trygga hos oss på Myran. Vi strävar efter att både barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga med oss och den verksamheten vi har här på avdelningen. På Myran arbetar vi pedagoger för att ha en nära kontakt med barnens vårdnadshavare, då det är viktigt för oss att ha en daglig dialog så att vi tillsammans kan stötta och främja barnens utveckling. Eftersom vi har fått beviljat skolverkspeng under hösten och våren så har vi möjlighet att dela upp barnen i mindre grupper under dagen.

 

Våra dagliga aktiviteter på avdelningen hjälper barnen att få en rutin i vardagen. Det är viktigt att barnen får testa och öva själva för att kunna lära.  Därför försöker vi ge barnen mycket tid vid måltider, handtvätt, påklädning för utelek mm så att barnen får möjlighet att öva.

 

Vi kommer arbeta för att stärka barnets JAG-känsla genom att barnen har egna personliga böcker med bilder på sig och sin familj i och personliga födelsedagskort med foto. Vid den dagliga samlingen vi har ihop med barnen, bekräftar vi vilka som är här genom att varje barn har ett eget kort med sig själv på, vi synliggör vilka som är här och inte här genom att visa bilder på alla barnen i verksamheten vid morgonsamlingen.

 

Vi kommer att arbeta med Babblarna som tema på Myran under både höst- och vårterminen. Det är ett uppskattat tema av barnen och har fokus på språkutvecklingen och gynnar deras lärande i det svenska språkets uppbyggnad och språkets melodi. Varje Babblar-figur har ett specialområde t ex skapande, rörelse, teknik och matematik vilket gör det möjligt att på ett lekfullt sätt väva in många olika saker i vårt tema. Vi tar även Babblarna till hjälp i vårt arbete med värdegrunden och hur man är en bra kompis. Vid konfliktsituationer är vi noga med att förklara vad som blev fel och visa hur man är en bra kompis genom att hjälpa, trösta och säga förlåt. Vi tränar på att säga ifrån, lyssna och respektera varandra och att säga ”stopp” om man inte vill. Vi försöker fånga upp det barnen visar intresse för i de olika aktiviteter vi gör tillsammans med barnen och utifrån det, styra temat vidare både vad gäller aktiviteter och lekmaterial.

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18