Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema naturresurser och hållbar utveckling

Skapad 2019-11-18 15:36 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Temaområde om naturresurser, hållbar utveckling och människors livsvillkor.
Grundskola 6 Samhällskunskap SO (år 1-3) Geografi
I detta arbetsområde lär vi oss om naturresurser, global utveckling, hållbarhet, klimatfrågan, människors levnadsvillkor i världen och vad vi kan göra för vår planet.

Innehåll

Vi kommer i detta arbetsområde lära oss mer om klimatfrågan och om olika livsvillkor i världen. 

Vi kommer att titta på utbildningsfilmer och diskutera dessa i grupp och helklass. 

Vi kommer att läsa i vår bok Koll på geografi och svara på olika frågor om innehållet. 

Vi kommer att läsa om de Globala målen och därefter väljer du ett av dessa som du fördjupar dig i ytterligare. 

Du ska på något sätt informera andra om den förändring du vill ska ske.

Du ska skriva en argumenterande text om det mål du har valt och då använder du dig av viktig information du har hittat i olika källor. 

När du granskar olika källor är du källkritisk och värderar olika källor. 

 

 

Arbetsområdet avslutas med att du lämnar in en argumenterande text om något av de Globala målen. 

 

 

Jag kommer att bedöma;

- hur du genomfört din planering om att informera andra om ditt delmål. 

- hur du tagit till dig av filmer och information och aktivt deltagit i klassrumsdiskussioner,

- din användning av begrepp som hör till ämnet.

- fakta i din argumenterande text. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6

Matriser

Sh SO Ge
De Globala Målen.

På väg mot
E
C
A
Du kan på ett enkelt sätt beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor bor.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor bor.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser hänger ihop med var människor bor.
Begreppsförmåga
Du kan använda geografins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan använda geografins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan använda geografins begrepp på ett mycket bra sätt.
Hållbar utveckling
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge enkla förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge utvecklade förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge välutvecklade förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Levnadsvillkor i världen
Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur männiksor lever i olika delar av världen och vad det får för följder. Du ger enkla förslag på hur människors liv kan förbättras.
Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur männiksor lever i olika delar av världen och vad det får för följder. Du ger utvecklade förslag på hur människors liv kan förbättras.
Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur männiksor lever i olika delar av världen och vad det får för följder. Du ger välutvecklade förslag på hur människors liv kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: