👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Befolkningsfrågor

Skapad 2019-11-18 15:44 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Geografi
Vad händer i framtiden? Överbefolkning och katastrof eller har mänskligheten läget under kontroll? Vad säger forskningen egentligen?

Innehåll

Befolkningsfrågor

Övningar och dokument

Uppgift om regioner

Gapminder

Finn felen på pyramiderna

Befolkningsfrågor på nätet

worldometers

Hans Rosling - Don´t panic

Om världen var en by.

Instuderingsfrågor

 

Vad?

Befolkningsutveckling, befolkningsfördelning och rumslig förändring. Urbanisering samt städers framväxt, funktion, struktur och miljöpåverkan. Betydelsen av migration, utbildning, miljöförändring, försörjningsstrategier, reproduktiv hälsa och familjeplanering sett ur olika perspektiv, till exempel kön, sexualitet, etnicitet och socioekonomiska förhållanden

 .

Varför?

Befolkningsfrågorna är något som många har åsikter om och något som kommer att påverka vår framtid därför är det både intressant och viktigt att känna till fakta om detta område. 

Hur?

Här kommer det att vara lärarlett med genomgångar se någon film m.m.

Bedömning?

I slutet av området kommer det att vara en redovisning om detta. 

 

  

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Befolkningsutveckling, befolkningsfördelning och rumslig förändring. Urbanisering samt städers framväxt, funktion, struktur och miljöpåverkan. Betydelsen av migration, utbildning, miljöförändring, försörjningsstrategier, reproduktiv hälsa och familjeplanering sett ur olika perspektiv, till exempel kön, sexualitet, etnicitet och socioekonomiska förhållanden.
  Geo  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för komplexa samband mellan människa, samhälle och miljö samt hur människor, platser och regioner påverkas av konsekvenser av intressekonflikter. Eleven gör en komplex analys av frågor om resursförbrukning och resursfördelning. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat hur människors egna resurser kan tas till vara och utvecklas för en hållbar utveckling.
  Geo  A
 • Eleven redogör utförligt för samband mellan människa, samhälle och miljö samt hur människor, platser och regioner påverkas av konsekvenser av intressekonflikter. Eleven gör en analys av frågor om resursförbrukning och resursfördelning. Dessutom diskuterar eleven utförligt hur människors egna resurser kan tas till vara och utvecklas för en hållbar utveckling.
  Geo  C
 • Eleven redogör översiktligt för enkla samband mellan människa, samhälle och miljö samt hur människor, platser och regioner påverkas av konsekvenser av intressekonflikter. Eleven gör en enkel analys av frågor om resursförbrukning och resursfördelning. Dessutom diskuterar eleven översiktligt hur människors egna resurser kan tas till vara och utvecklas för en hållbar utveckling.
  Geo  E