Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och Moral

Skapad 2019-11-18 16:06 i Fröknegårdskolan Kristianstad
Vi kommer att arbeta med etik och moral och ni kommer att få skriva berättande texter utifrån etiska dilemman.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Religionskunskap
Etik och moral är något för alla människor. Vad som är rätt och fel, gott och ont? Vi kommer att utifrån texter och filmer diskutera hur vi ska vara mot varandra och hur vi behandlar varandra på ett bra sätt.

Innehåll

Arbetsgång

Vi kommer att arbeta med detta område under några veckor. Det blir i form av diskussioner, filmer och texter.  

Bedömning

Jag kommer att titta på:

Din delaktighet i samtal och diskussioner. 

Hur du kan använda olika ämnes specifika ord, som solidaritet, kränkning, jämlikhet, empati och den gyllene regeln.  

Om du kan göra medvetna moraliska och etiska ställningstaganden.

Uppgifter

 • Etik och moral

 • Etiska dilemman

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6

Matriser

Re Sh
Etik och moral

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Etik och moral
Resonera och argumentera kring etik och moral.
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Du deltar aktivt i diskussioner kring frågor om rätt och fel. Du kan ge en förklaring till varför du tycker som du gör och håller dig nästan helt till ämnet.
Du deltar aktivt i diskussioner kring frågor om rätt och fel. Du kan ge flera förklaringar till hur du tänker.
Du deltar aktivt i diskussioner kring frågor och rätt och fel. Du kan ge flera förklaringar till varför du tycker som du gör men även förklara varför du tror att andra kan tycka annorlunda.
Etiska begrepp
Kunna använda dig av ord som rör etik och moral och veta vad dessa betyder
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Du kan förklara några etiska begrepp.
Du kan använda dig av några etiska begrepp i rätt sammanhang.
Du kan använda dig av flera etiska begrepp i rätt sammanhang
Mänskliga rättigheter och barnkonventionen
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
Vet vad mänskliga rättigheter och barns rättigheter innebär. jag kan också ge exempel på vad rättigheter kan betyda för barn i olika delar av världen.
Vet vad mänskliga rättigheter och barns rättigheter innebär. jag kan också ge exempel på vad rättigheter kan betyda för barn i olika delar av världen.
Vet vad mänskliga rättigheter och barns rättigheter innebär. jag kan också ge exempel på vad rättigheter kan betyda för barn i olika delar av världen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: