Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning för Dalen röd

Skapad 2019-11-18 16:14 i Hällby förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Taluppfattning för de allra yngsta på förskolan (1-2 år)

Innehåll

 

Bakgrund

Taluppfattning 
Aritmetik, räknelära (…) är den gren inom matematiken som behandlar räknande. Det är den mest ursprungliga formen av matematik och innefattar grundläggande egenskaper hos tal, som hur de skrivs och hur de fungerar (…)
                 Wikipedia"En stor del av den forskning som finns om barns tidiga matematikutveckling framhåller att det är viktigt att barnet får utveckla en god taluppfattning om det ska kunna erhålla framtida matematisk kompetens och klara sig i såväl i skolans matematikundervisning som i samhället" (Ann S Philgren, 2017) 
"I stort sett all matematisk kunskap bygger på att barnet har erhållit en god uppfattning och bild av talen, deras storlek och relationer" (Malmer, 1984, skolverket,2016)
"Den medfödda taluppfattningen innebär att man untan udnervisning bara kan urskilja talmängder upp till fyra, större mängder måste man lära sig att förstå" (Andrew och Sayers, 2015; Doverborg, 2011)
"Det är därför avgörande för utvecklingen att barnet får stöd genom en lärande och undervisande miljö" (Unenge m.fl.,1994).
"att få uppleva sig som en potentiell matematiker. Att bli matematisk!" (Anna Palmer)

Gelman och Galistels fem räkneprinciper

  • Abstraktionsprincipen – .Alla föremål som ingår i en avgränsad mängd kan räknas med oavsett slag av föremål. ex räkna bananer, äpplen och apelsiner , vad blir alla tillsammans oavsett frukt
  • Ett till ett-principen – innebär att ett föremål i den ena mängden får bilda par med ett och endast ett föremål i den andra mängden. Man kan avgöra om två mängder innehåller lika många eller olika många föremål. ex en mängd kaplastavar dela ut till  varje barn(den andra mängden) i samlingsringen för att se om det räcker, om det är lika många
  • Principen om godtycklig ordning (antalskonstans) – a+b=b+a(Den irrelevanta ordningens princip) Man kan starta var man vill när man ska räkna föremål, de får dock bara räknas en gång. ex.  en mängd spridda föremål eller uppradade föremål, föremål i en ring osv.  hoppa från en ring till en annan, samtidigt räkna men ändå hålla reda på hur många det blir tillsammans , vad blir antalet?  
  • Principen om talens stabila ordning -Principen om räkneordens ordning – räkneorden måste komma i en bestämd ordning, och följs av ett annat bestämt räkneord Använder konsekvent en och samma sekvens av räkneord vid uppräkning, man har lärt sig talens namn och ordningsföljd.  
  • Antalsprincipen (kardinaltalsprincipen)  Sist uppräknade räkneordet anger antalet föremål i den uppräknade mängden.   – när varje föremål i en mängd parats ihop med ett räkneord så anger det sist uttalade räkneordet antal föremål i mängden.

 

vad

på röda dalen kommer vi att fokusera på ett till ett principen och 

principen om talens stabila ordning- vi fokuserar på att träna på 1 till 5. vi ska räkna upp och vi ska räkna ner

när?  i undervisning och i vardagssituationer 

hur?

I framförallt  rörelselek då vi vet att toddlare använder hela sin kropp för att lära sig

i vardags situationer, samling, gruppaktiviteter och enskilda aktiviteter. Ex Bolibompa baby/avsnitt räkna och sortera, Använda sensoriska plattor att gå på och räkna samtidigt, se till att det finns siffersymboler tillgängliga i lärmiljön (symbolklossar, på väggen ,i böcker osv.) 

vi kommer att använda babblarna och de olika karaktärerna som ett verktyg eftersom dessa figurer är en del av vårat projektarbete (möte med...)

vi kommer att dokumentera och se över nuläget för varje barn i syfte att kunna se och reflektera över vad ,och på vilket sätt, just det enskilda barnet kan utmanas och lära. vid senare tillfälle kommer vi att återkoppla i de enskilda lärloggarna för att se om vår undervisning har gjort skillnad

varför?  läroplanens mål :förskolan ska sträva efter att varje barn:

-utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper hos mängder, antal ordning och talbegrepp

-utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka , reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar

-utvecklar sin förmåga att urskilja , uttrycka , undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp

 

 

För vem?  barnen i röda gruppen

vem ? pedagoger på röd

  

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: