Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektgrupper med jultema

Skapad 2019-11-19 07:09 i Kuben Örebro
Förskola
Under December månad koncentrerar sig alla grupperna på aktiviteter kring snö, lucia och jul. Vi har diverse aktiviteter inomhus och utomhus under Måndagar, Tisdagar och Onsdagar. Syftet med dessa aktiviteter är att barnen får diskutera kring högtiden jul och traditioner kring jul genom samtal, pyssel och upptäckande.

Innehåll

Var är vi?

Mellangården är en förskoleavdelning med 16 barn i åldrarna 1-4 år. Vi är uppdelade i tre projektgrupper med 5-6 barn vardera, dessa heter planetgruppen, kometgruppen och raketgruppen. Vi har delat upp barnen i olika åldrar i grupperna för att utmana dem i sitt lärande, att de ska kunna lära sig av varandra och bredda sina utvecklingszoner. Vi tror att blandade grupper kan vara en positiv upplevelse, och det är en utmaning för både barn och oss pedagoger att ta fram aktiviteter och syften vilket passar alla i gruppen och som inte är för komplicerade eller för okomplicerade osv. 


Vad ska vi göra?

Under December månad koncentrerar sig alla grupperna på aktiviteter kring snö, lucia och jul. Vi har diverse aktiviteter inomhus och utomhus under Måndagar, Tisdagar och Onsdagar. Syftet med dessa aktiviteter är att barnen får diskutera kring högtiden jul och traditioner kring jul genom samtal, pyssel och upptäckande. Vi kommer också under December att dagligen öppna en kalenderlucka med barnen, och vi har tomtenissen Nisse på besök som presenterar dagens aktiviteter för barnen. 

 

 Hur gör vi?

Måndagar, Tisdagar och Onsdagar är vi uppdelade i våra projektgrupper planetgruppen, kometgruppen och raketgruppen. Varje vecka gör vi tillsammans en grovplanering i de tre grupperna för en vecka framåt så att alla är uppdaterade i varandras planer. Grupperna kommer inte alltid att göra samma aktiviteter då vi utgår ifrån barnens egna intressen, men det är julen som kommer att vara i fokus. Materialen som kommer att användas kommer att variera ifrån aktivitet till aktivitet, allt ifrån snö och vatten till färger, papper, lim och glitter. Det beror helt på hur grupperna ser ut och vad barnen visat intresse för i det läget.  

 
Hur blev det?

Grupperna har fungerat bra, det enda vi känner att vi skulle behöva ändra är att två grupper går ut samtidigt och att vi blir bättre på att planera utevistelsen. Vi har gjort mycket olika slags pyssel, från granar av kottar till snögubbar av flirtkulor. Det har varit väldigt uppskattat av barnen. I och med uppdelningen i grupper har vi pedagoger kunnat se de individuella barnen på ett annat sätt än i helgrupp. Det har varit lite rörigt vid utgång men det löser vi genom att två av grupperna går ut åt gången till våren samt att vi planerar utevistelsen på ett bättre sätt med ett tydligt syfte. Vi har även upplevt att barnen behöver mer utevistelse.

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: