Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämförande faktatext

Skapad 2019-11-19 08:53 i Stora Skedvi skola Säter
Grundskola 6 Svenska
Ibland kan man ha nytta av jämföra saker eller företeelser med varandra. I detta arbetsområde får du lära dig hur jämförande faktatexter kan vara uppbyggda. Du får läsa och skriva om olika religioner och tidsepoker för att se hur de liknar varandra och hur de skiljer sig åt.

Innehåll

Mål

- urskilja den jämförande faktatextens struktur och särdrag

- hitta likheter och skillnader

- skriva en egen jämförande faktatext

 

 

Undervisning

Du kommer att arbeta i boken "Klara svenskan" med olika typer av uppgifter.

 

Arbetsområdet består av två delar, läsa och skriva:

Läsa: Du kommer öva på att urskilja den jämförande faktatextens struktur och särdrag. Lära dig att sökläsa för att hitta skillnader och likheter mellan olika företeelser/saker. Urskilja jämförelseord som signalerar likheter och skillnader. 

Skriva: Du kommer att få skriva en egen jämförande faktatext med inledning, likheter, skillnader och sammanfattande avslutning. Du övar att samla fakta från två olika religioner och sortera den utifrån likheter och skillnader. 

 

 

Bedömning

Du kommer att bedömas under arbetets gång.

Matriser

Sv
Jämförande faktatext - Skriva

1 - På väg
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Sortera fakta
Jag kan sortera några fakta utifrån likheter och skillnader.
Jag kan på ett bra sätt sortera det fakta jag hittat utifrån skillnader och likheter samt förstår orsaken till dessa.
Jag kan på ett mycket bra sätt sortera det fakta jag hittat utifrån skillnader och likheter samt förstå och resonera över dessa likheter/ skillnader på ett bra sätt.
Skriva fakta
Jag kan skriva en enkel jämförande text med viss struktur och några få likheter, skillnader.
Jag kan skriva en jämförande text där strukturen är ganska tydlig och likheter/skillnader framgår.
Jag kan skriva en utvecklad jämförande text där strukturen är tydlig och skillnader, likheter tydligt framkommer.
Jämföra
Jag kan använda några enstaka jämförelseord.
Jag använder många jämförelseord och vet vad några betyder.
Jag kan förstå och använda mig av jämförelseorden på ett mycket bra sätt.
Samla fakta
Jag kan samla enstaka viktiga fakta om det jag ska skriva om.
Jag kan samla in viktig fakta som jag behöver för att kunna jämföra.
Jag kan samla in viktig, användbar fakta och många specifika begrepp för att kunna jämföra och skriva en utvecklad text.
Skrivregler
Jag kan till viss del använda mig av skiljetecken och stavningen är ok.
Jag kan använda mig av skiljetecken på ett bra sätt samt stavar oftast orden rätt.
Jag använder mig av skiljetecken på ett korrekt sätt, har god meningsbyggnad samt väldigt god stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: