Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Julkalender

Skapad 2019-11-19 08:55 i Garphyttans förskola Örebro
Förskola
Vi kommer att skapa en pedagogisk-julkalender till barnen på polstjärnan-röd i åldern 2-3år med uppdrag mm.

Innehåll

Under starten av december månad kommer utbildningen på polstjärnan (avdelning 2-3år) att styras efter uppdrag som barnen kommer att få via vår egen skapade julkalender. På fredagar är vi sammanslagna med hela polstjärnan, det gör att vi enbart kommer att ha luckor att öppna måndagar-torsdagar. Totalt kommer barnen att ha 12st luckor att öppna. Sista luckan öppnas den 19/12 då verksamheten kommer att se annorlunda ut den 23/12. Luckorna kommer att sitta i vår julgran som barnen själva har skapat med hjälp av glitter och målarfärg. Nära intill julgranen finns en kalender med siffrorna 1-12. Detta för att barnen ska kunna vara delaktiga och få förståelse för vilken siffra vi öppnar idag. Efter att vi har öppnat dagens lucka gör vi ett kryss på kalendern för att barnen ska få förståelse för vilka luckor som vi har öppnat.

Syftet med julkalendern är att på ett lustfyllt sätt locka till lärande, samtidigt som vi visar på traditioner i Sverige. Många barn känner till julkalendrar. Uppdragen i julkalendern kommer att beröra sådant som vi tidigare har påbörjat under terminen. Tex. Värdegrundsarbete. 

Specifikt innehåll av julkalendern: 
1. Flammy- Vi introducerar julkalendern den 2/12 på samlingen efter att vi har varit på utflykt. I luckan ligger en bild på Flammy och ett brev ifrån honom. Syftet med luckan är att uppmuntra till vänlighet och att vara en bra kompis. Ett värdegrundsuppdrag.

"Hej! Känner ni igen mig?Jag heter Flammy- Ni har läst om mig i brand-boken. Jag är en björn som tycker om att hjälpa andra. Jag är väldigt, väldigt snäll. Era fröknar har berättat att även ni är snälla och brukar hjälpa varandra. Vi bra! Vet ni vad? Jag kommer att bo hos er på polstjärnan nu. När ni ser mig kan vi påminna varandra om att vara snälla och att vara bra kompisar. Jag kommer att bo på denna vägg (visa) och titta på er; kolla vad ni gör och lära mig utav er. När ni har gjort någonting som känns bra i kroppen kan ni berätta det för en fröken så får ni hänga upp ett hjärta på kompiskoppen.

Jag har faktiskt med mig några hjärtan redan nu, för jag har sett att ni har gjort snälla saker mot varandra. Så nu ska ni ska få testa på hur man gör. (Vi pedagoger har förberett hjärtan och på varje hjärta har vi skrivit ned någonting snällt som vi har sett att varje barn har gjort. Varje barn får testa på att sätta upp "sitt snälla hjärta" på kompiskroppen).

Utvärdering: vi öppnade första luckan med spänning och nyfikenhet. Barnen var delaktiga och intresserade. De kände igen flammy sedan tidigare och det fanns intresse för att sätta upp hjärtat på kompiskroppen. Vi la mycket fokus vid att barnen skulle vänta på sin tur och träna på att lyssna på varandras goda handlingar som stod på hjärtat. Många barn tappade intresset efter att de hade hängt upp sitt hjärta, men vi försökte locka tillbaka de. När vi hade introducerat kompiskroppen var det ett fåtal barn som fortsatte att göra goda handlingar gentemot andra barn för att i sin tur få göra ett hjärta och hänga upp på kompiskroppen. Dessa barn har också varit dem som i efterhand kommer ihåg kompiskroppen och emellanåt sagt att de vill göra ett hjärta. Men majoriteten av barnen i gruppen har tappat intresset för kompiskroppen alternativt inte förstått ”syftet”, alternativt glömt bort den. Vi pedagoger hjälper till att påminna barnen om kompiskroppen och hjälper barnen att skriva goda handlingar på hjärtat som de sedan får sätta upp när vi uppmärksammar att de har gjort någonting bra mot varandra.

2. Utomhusuppdrag. I luckan finns en bild på Rönnbär. Vi pedagoger ställer frågor kring bilden för att uppmuntra barnen till att använda språket- i sin tur utveckla språket. Deras uppdrag är att hitta Rönnbär och samla många sådanna i en hink och därefter ta med dem inomhus.

3. Skapande verksamhet- fortsättning av gårdagens lucka. Barnen ska få skapa egna maracas. I luckan finns bild på en roarulle och rönnbär för att påvisa hur vi ska göra instrumenten.

4. Bakning. Vi ska baka pepparkakor till vårt december-mys den 10/12. I luckan finns bild på pepparkakor och en beskrivning av varför  vi bakar dem.

5. I dagens lucka är det en påminnelse om att det är Decembermys imorgon. Därför behöver vi träna på sångerna tillsammans så vi vet hur de går imorgon när även eventuell familj är på plats.

6. Värdegrundsuppdrag. Vad har hänt med kompiskroppen? Har vi fått några nya hjärtan där? Koppling till den första luckan genom att  barnen får in ett brev ifrån Flammy med frågor. Syfte - språkutveckling och värdegrund.  Vi öppnar luckan innan lunch. På morgonen har vi haft decembermys.

7. Julpyssel. På luckan finns en bild på pysslet som vi ska göra. Därefter jobbar vi med pysslet i mindre grupper.

8. Dinofest - Om vi skulle ha  en dinosauriefest, vad skulle ni vilja göra på festen då? Frågan ställs via Brachiosaurusen, han skickar ett brev och gör kopplingar till terminens arbete. Och frågar därefter frågan. - Syfte: delaktighet i verksamheten, språkutveckling och projektavslutning

9. Vi ska göra ett dinosaurieexperiment. Frågeställningen till barnen är hur vi får dinosaurieägget att flyta i vattnet. Vi jobbar i mindre grupper ca 3stbarn/vuxen. Luckan öppnas efter att vi har varit på utflykt ca kl 10.00.

10. Under dagens lucka blir barnen påminda om att förbereda inför dinosaurie-festen som ska vara dagen därpå. I mindre grupper förereder vi olika saker.  Syfte: planering och genomförande. Barnen ges ansvar över sin vardag på förskolan tillsammans med vuxna.

11. Vi öppnar luckan under Dinosauriefesten. Här får avdelningen en present. Vi har beställt dinosaurie-figurer och hoppas på att de har kommit till detta datum. Under luckan gömmer sig en bild på ett paket  och barnen ska få leta efter paketet, vart det kan vara. Tillsammans ska vi därefter öppna paketet.

12. Vi avslutar kalendern med en bild på gympasalen. Detta väljer vi att väva in i kalendern utifrån att många barn har önskat att de ska få gå till gympasalen. I gympasalen kommer vi att ge barnen inflytande och vara med och bestämma vad de vill göra där.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: