Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lösningar och blandningar

Skapad 2019-11-19 09:46 i Lugnets skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Vad är det för skillnad på lösningar och blandningar? I det här arbetsområdet kommer vi att göra många roliga experiment!

Innehåll

 

Vad ska vi arbeta med?

Vi ska arbeta med olika lösningar och blandningar och vad som skiljer dem åt.
Vi kommer arbeta med följande centrala begrepp inom arbetsområdet: lösning, blandning, hypotes, filtrering, avdunstning.

 

Hur ska vi arbeta?

I undervisningen ska vi:

 • Ha gemensamma genomgångar och diskussioner om blandningar och lösningar, där vi uppmärksammar centrala begrepp.
 • Ställa hypoteser
 • Läsa faktatexter om blandningar och lösningar.
 • Se pedagogiska filmer om blandningar och lösningar.
 • Ha samtal utifrån elevernas egna erfarenheter av blandningar och lösningar.
 • Utföra och dokumentera experiment med lösningar och blandningar.
 • Jämföra sina egna och andras undersökningar.
 • Göra uppgifter där eleverna får uttrycka sig muntligt, skriftligt och/eller i bild.

 

Vad ska du lära dig?

Du ska visa att du kan:

 • beskriva skillnaden mellan lösningar och blandningar.
 • Ge exempel på en blandning och en lösning.
 • ställa en hypotes.
 • känna till vad filtrering och avdunstning är.
 • genomföra och dokumentera enkla undersökningar/experiment
 • göra en jämförelse mellan ett eget och någon annans resultat

 

Bedömning:

Du visar dina kunskaper genom att delta aktivt på lektioner, vid undersökningar, i diskussioner samt dokumenterar i text och bild.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: