Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT2019 Nya idéer och samhällsförändring

Skapad 2019-11-19 09:47 i Sånnaskolan Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Historia
Åk 8 - HT2019 Nu kommer vi bygga vidare på dina kunskaper om kolonialismen! Under 1700-talet och fram till 1900-talet sker flera revolutioner i världen. Vi kommer prata om två blodiga revolutioner där invånare stått upp för nya tankar och samhällsförändring - den amerikanska och franska revolutionen. Vi kommer också prata om en revolution som revolutionerar industrin - industriella revolutionen.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med revolutionerna som förändrade världen på olika sätt: amerikanska, franska och industriella revolutionen. Malin kommer hålla genomgångar, vi kommer se film och vi kommer diskutera hur samhället förändrades i takt med revolutionerna. Det krävs drivande och tänkande människor bakom dessa förändringar och du ska nu skriva ett porträtt kring en av dem! 

Välj också ut filmer på Studi.se som du tycker är relevanta för ditt arbete. 

Uppgift 1 - Din uppgift är att välja ut en person som bidragit till revolutionerna! 

 • Välj ut en människa som bidragit till förändring. Aningen med filosofiska tankar som bidragit till tankar kring samhällsförändring eller människans  frihet och lika värde som låg bakom franska och amerikanska revolutionen. Det kan också vara en person som uppfunnit något under industriella revolutionen som bidragit till utveckling. 
 • Beskriv tiden då personen levde. Vad ledde fram till den aktuella revolutionen? 
 • Varför behövdes personens tankar eller uppfinning? 
 • På vilket sätt var denna människa en del av revolutionen? 
 • Vad fick detta för konsekvenser? Hur förändrades samhället? 
 • På vilket sätt påverkar personens tankar oss idag? Vad finns kvar? 
 • Sätt in en bild på människan du arbetat om. 

Deadline för personporträttet: 5/12 

Uppgift 2 - Begreppstest 

Vi kommer avsluta detta arbetsområde med ett begreppstest där du visar att du förstått begrepp som du mött under arbetsområdet. Dessa begrepp är: ideologi, liberalism, socialism, kommunism, konservatism, feminism, se sidorna 76-77 i Historia 7-9. 

Begreppstest: 10/12 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 9
 • Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  C 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  C 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Hi  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  A 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  A 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 9

Matriser

Hi
Åk 8 - Nya idéer och samhällsförändring

Förmågor som bedöms

F
E
Kunskapskrav för betyget E
C
Kunskapskrav för betyget C
A
Kunskapskrav för betyget A
1.
Ha kunskaper om förhållanden, skeenden och gestalter
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
2.
Resonera kring historiska händelser och samhällsförändringar
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
3.
Förklara hur människors villkor och värderingar påverkas av tiden
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
8.
Använda historiska begrepp, analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: