Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det var en gång...

Skapad 2019-11-19 09:47 i Fuxernaskolan Lilla Edet
planering med sagor, myter och filmanalys
Grundskola 7 – 8 Svenska
I det här området kommer vi att lära oss mer och våra äldsta berättelse - myter och sagor. Vi kommer se hur det påverkat oss och utvecklats med tiden och vi avslutar med att se på en film med sagotema.

Innehåll

Syfte och upplägg

Vi kommer träna förmågan att läsa, förstå och tolka olika texter och också film. Vi fokuserar här på folksagor, konstsagor, sägner och myter och kommer även se på film tillsammans. Vi kommer träna på att tolka texterna, se vilket syfte de har och vilka sammanhang de kommer ifrån. Vi kommer se vad som är typiska drag för sagorna och se på hur de har påverkat mer moderna berättelser.

Vi kommer ha genomgångar av till exempel ord och begrepp, läsa texter, göra muntliga presentationer och göra en filmanalys.

 

Avsnitt i Gleerup

myter

olika typer av sagor

sagoingredienser

Vår arbetsgång i gleerup

Uppgifter

 • Myt - muntlig presentation

 • Shrek - filmanalys

 • Snövit

 • Hans och Greta

 • Läsa två valfria sagor

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: