Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnen omkring oss vårterminen år 6

Skapad 2019-11-19 10:27 i Gamla STR F-6 2021 Båstad
Grundskola 6 Kemi
Var finns kol i naturen?

Kan man säga att olja är ett fossil?

Vad är det för skillnad på bergart och mineral?

Vad är ett grundämne?

Känner du till några viktiga metaller som vi människor behöver?

Svaren på dessa frågor och mycket annar kommer vi att jobba med under avsnittet.

Innehåll

Mål

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

 • kunna förklara vad en atom och en molekyl är.
 • veta vad ett grundämne är och ge exempel.
 • veta vad en kemisk förening är och ge exempel.
 • veta att ämen har olika egenskaper.
 • kunna berätta om kolets kretslopp i naturen.
 • veta vad människan kan använda olika metaller till.
 • kunna förklara hur man kan få fram metaller ur malmer.
 • veta varför man återvinner några olika ämnen.

 

Undervisning

Vi kommer att....

 • läsa och gå igenom texten i grundboken på sid 58-73
 • söka fakta i böcker och på nätet
 • se filmer
 • diskutera, samtala och dra slutsatser
 • avsluta med ett prov

 

Bedömning

Efter avslutat kapitel ska du kunna...

 • ord och begrepp inom området
 • förklara och resonera utifrån kemins begrepp, modeller och teorier

 

 

 

 

Uppgifter

 • Prov NO-ämnen runt omkring oss

 • Kemikalkylatorn (NO-läxa)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: