Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och moral

Skapad 2019-11-19 11:32 i Långsjöskolan Norrtälje
Etik och moral åk 9
Grundskola 9 Religionskunskap
Etik och moral

Innehåll

Arbetsområde:

Förstå innebörden av tre etiska modeller samt använda dessa i etiska och morala sammanhang.

Konkreta mål:

Efter genomgånget arbetsområde kommer du veta vad skillnaden mellan etik och moral är. Kanske har du även en djupare förståelse för varför vissa människor väljer som de gör i olika situationer. 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att: 

Se samband mellan val i livet och olika etiska och morala sammanhang. 

Du kommer att bedöma ett etiskt dilemma utifrån de tre etiska modellerna samt själv fundera på dina egna etiska principer samt moraliska val.

 

 

Uppgifter

  • Material

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
    Re  7-9
  • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
    Re  7-9

Matriser

Re
GA Religionskunskap 7-9

E
C
A
RE-4. Livsåskådningens betydelse
Förmågan att resonera om livsfrågor och identiteter. Eleven kan resonera om hur livsfrågor (vad händer efter döden, är det rätt att stjäla etc.) skildras i olika sammanhang (i skolan, i USA, på fotbollsträningen, i kompisgruppen etc.) på ett sådant sätt att resonemanget förs framåt.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
RE-5. Moraliska frågeställningar
Förmågan att resonera och argumentera om moraliska frågeställningar och värderingar. I elevens resonerande och argumenterade kring moraliska (vad är rätt och vad är fel?) frågeställningar (vad är en god människa? är det rätt med abort? etc.) och värderingar (ställningstaganden i en viss fråga t.ex det är rätt med fri abort, ibland är våld befogat etc.) förs underbyggda resonemang där både etiska (vad är rätt och vad är fel?) begrepp (ord som är specifika för moral och etik) och modeller (pliktetik, konsekvensetik etc.) används på ett fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: