Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht-19 åk 8 Religion Islam PT

Skapad 2019-11-19 11:49 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Samarbete mellan historia och religion
Grundskola 8 – 9 Religionskunskap
Hur är det att leva med muslimsk tro? Vilka intryck har religionen lämnat genom tiderna fram till idag? I detta arbetsområde lär du dig om religionen islam och om dess centrala tankegångar.

Innehåll

Mål för elev

  • Du ska kunna beskriva huvuddragen i muslimsk tro och hur man lever inom islam.
  • Du kan resonera kring likheter och skillnader inom och mellan islam, judendom och kristendom. 
  • Du kan ge exempel på hur islam har påverkat och påverkar samhället men också hur samhället påverkar islam.

 

Genomförande

Under några veckor lär du dig om islam och de centrala dragen i islam, om Koranen och Mohammed, om islams heliga handlingar och riter. Du kommer även att diskutera genus och kvinnornas roll i islam samt hur religionen påverkar ens identitet. Du har små förhör och prov. 

 Bedömning

Grund för bedömningen är:
- din kunskap om muslimsk tro och historia samt hur det är att leva med muslimsk tro.
- din förmåga att redogöra och analysera sambandet mellan islam och samhälle i olika tider och på olika platser.

- din förmåga att jämföra islam med andra religioner, t.ex. judendomen och kristendomen. 

 

Kursplanemål

  • analysera islam samt olika tolkningar och bruk inom denna
  • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället
  • reflektera över livsfrågor och din egen och andras identiteter 

 

Matriser

Re
Islam

---->
---->
---->
Beskriva
Du kan använda begrepp samt återge fakta: - centrala tankegångar - urkunder - konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna, och visar då kunskap som är...
grundläggande kunskaper
goda kunskaper
mycket goda kunskaper
Visa samband
Du kan resonera om hur religion och samhälle påverkar varandra, hur identiteter formas av religioner och andra livsåskådningar på sätt som är…
enkla
förhållandevis komplexa
komplexa
Jämföra
Du kan resonera om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar med samband som är…
enkla
utvecklade
välutvecklade och nyanserade
Värdera
Du kan resonera om livsfrågor, moraliska frågeställningar och värderingar på sätt som är…
enkla och till viss del underbyggda
utvecklade och relativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: