Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 5 ht period 2

Skapad 2019-11-19 14:00 i Johannes skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Under arbetsområdet kommer vi att arbeta med grammatik (fokus på ordklasser), gemensam läsning, eget skrivande samt egen läsning.

Innehåll

Du kommer att få lära dig mer om

Grammatik/språklära:
- ordklasser - substantiv, adjektiv, verb, prepositioner, interjektioner, pronomen och räkneord. 

Skriva beskrivande texter (faktatexter:
- Underrubriker
- Typiskt språk

Språkliga mål

 Vi kommer arbeta det som är typiskt för de olika texttyper vi kommer att möta. 

Undervisning
Du kommer att få skriva olika typer av texter - sammanfattning, beskrivande text (faktatext). 


Bedömning

Deltagande i samtal kring högläsningsboken.
Texter du skriver - följa skrivregler, regler för textformen. 
Skriftligt prov i grammatik - ordklasser. 

I arbetsområdet bedöms din förmåga att...
- skriva faktatexter. 
- delta i boksamtal och kommentera/reflektera kring det du läst/hört/sett.

Uppgifter

 • U: SV - Faktatext

 • P: SV - Grammatik - Ordklasser

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Grammatik - Ordklasser

Öva mer
Godkänd
Substantiv
Du vet vad ett substantiv är. Du vet vad begreppen singular, plural, bestämd form och obestämd form betyder och visar det genom att kunna skriva substantiv i olika former. T.ex. Hund, Hunden, Hundar, Hundarna
Verb
Du vet vad ett verb är. Du vet vad begreppen infinitiv, presens, preteritum, supinum och futurum betyder och visar detta genom att kunna ta tempus på verb. T.ex. infinitiv - preteritum - supinum äta - åt - ätit
Adjektiv
Du vet vad ett adjektiv är. Du kan fylla meningar med adjektiv som passar.
Pronomen
Du kan beskriva skillnaden mellan personliga pronomen (ersätter namn) och possessiva pronomen (beskriver ägande). Du kan fylla i en text där pronomen saknas så texten blir begriplig.
Räkneord
Du vet skillnaden mellan grundtal och ordningstal.
Prepositioner
Du kan fylla i lämpliga prepositioner så en text blir begriplig.
Interjektioner
Du vet att en interjektion är ett utrop, t.ex. Aj! Oj! Hej! Du kan ge exempel på interjektioner som passar på olika beskrivningar, t.ex. "En hund skäller" = "Vov!"

Sv SvA
Bedömning skriftlig förmåga - Beskrivande text

Behöver förbättras
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Tydligt innehåll
du skriver så att läsaren förstår.
Tydlig struktur
Rubrik Inledande klassificering Underrubriker Styckeindelning
Skrivregler
punkt och stor bokstav, stavning, tempus (presens).
Ämnesspecifika ord
du använder ämnesspecifika ord.
Varierade ord/meningar:
du formulerar egna meningar, du använder synonymer, varvar långa/korta meningar, inleder meningar på olika sätt.
Ange källor
Du använder flera källor. Du anger vilka källor du använt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: