Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klimat och väder

Skapad 2019-11-19 15:23 i Ytterbyskolan Kungälv
Grundskola 7 – 9 Geografi
Väder är något som intresserar och påverkar de flesta. Man kanske ser ut genom fönstret på morgonen för att få reda på hur dagens väder blir och när man träffar grannen eller kompisen är vädret ett vanligt samtalsämne. Eftersom vi i Sverige har ett ombytligt och varierande väder är det inte oväntat att ämnet engagerar. Mindre vanligt är det nog att man diskuterar hur klimatet förändras, t.ex. att våren kommer lite tidigare nu än tidigare. Att så sker är något som de flesta forskare anser beror på oss människor genom att vi använder fossila bränslen som ger utsläpp av koldioxid så att det långsamt blir varmare på jorden.

Innehåll

Målet med det här avsnittet är att du ska kunna:

 • analysera hur naturens egna processer, och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen.
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur, genom att lära dig om hur klimat ger olika förutsättningar för olika naturtyper och därmed påverkar hur människor lever och försörjer sig i olika områden på jorden samt om klimatförändringar och hur dessa påverkar människan.
 • göra geografiska analyser med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.
 • föra underbygga resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimat, vegetation och klimatförändringar.

 

Övergripande frågor

 • Vad finns det för samband mellan klimat och vegetation? Mellan klimat och befolkningsfördelning?
 • Hur påverkar klimatet människors levnadsvillkor?
 • Vilka orsaker finns till klimatförändringarna?
 • Vilka konsekvenser har klimatförändringarna för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen?
 • Vad kan vi göra för att minska klimatförändringarna?

 

Centralt innehåll

 • Jorden klimat- och vegetationszoner samt på vilket sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
 • På vilket sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  C 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ge  C 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  A 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Ge  A 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  A 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  A 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: