Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fem världsreligionerna

Skapad 2019-11-19 18:10 i Rindö skola Vaxholm Stad
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Religioner och andra livsåskådningar är centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

Innehåll

Syfte

Religionskunskap är ett ämne som är viktigt för elevernas omvärldsförståelse och som kan bidra till den personliga utvecklingen. Förståelsen för omvärlden och för andra människors sätt att tänka och leva utvecklas genom att eleverna fördjupar sina kunskaper om religioner och andra livsåskådningar samt om samspelet mellan religion och samhälle. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation. Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.

 

 Vi kommer att:

Lära om: ritualer, levnadsregler samt heliga platser och rum i framför allt Kristendom, Judendom och Islam, men också i Hinduism och Buddhism.

Lära om: samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar vad det gäller just ritualer, levnadsregler samt heliga platser och rum. 

 

Arbetssätt

v.45: Arbete i grupper om 3 elever för att söka information om var, i världen, varje religion är vanligast och heliga platser för varje religion. Vi använder då materialet "Världens religioner" i Ne.se. 

v.46: Arbete i grupper om 3 med att söka information om de olika begrepp som eleverna ska kunna när vi arbetar med området. Begreppen tränas dels genom att vi använder de rätta orden när vi samtalar och vid "träningstillfällen och dels kommer den att vara som läxa med skriftligt läxförhör till torsdag v 49. 

v.46-47: Vi ser filmen "Skapelseberättelsen" på Ne.se och jämför skapelsen enligt Judendom/kristendom med skapelsen enligt Islam. Vi tar ut likheter och skillnader. Vi tränar begrepp ur tabellen. 

v.48: Vi tränar på begrepp ur tabellen och ser en kort film om vardera religion "Religionskunskap för barn"

v.49: Vi ser filmen "heliga byggnader" på Ur.se och samtalar om den, arbetar med högtider inom de olika religionerna och jämför dem mellan religionerna, skriftligt läxförhör på begreppen. 

v.50: Fortsatt arbete med högtider och påbörjar arbete med ritualer och levnadsregler inom religionerna och jämför dem mellan religionerna.

v.51: Fortsatt arbetet med ritualer och levnadsregler och en skrivuppgift.

 

 - använda Ne.se, kursen "Världsreligioner" och där läsa, lyssna, göra övningar, se filmer och arbeta med Quiz. 

- se på filmer i Ur.se

- samtala och diskutera.

- jämföra religionerna och dess skillnader och likheter.

- läsa/lyssna på berättelser från de olika religionerna.

 

 

 

Bedömning

Sker fortlöpande under arbetets gång genom samtalen och diskussionerna samt utifrån läxförhör och skrivuppgift (som förbereds i skolan) 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  A 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  A 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Re  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: