Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv - författarporträtt

Skapad 2019-11-19 18:52 i Bobergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 Svenska
v.45 - v.50 arbetar år 1 med olika författarporträtt. Vi fortsätter givetvis med den dagliga undervisningen kring läsning och skrivning. Läs mer om detta här nedan.

Innehåll

 

Undervisningen i svenska är uppbyggd på att vi varje dag läser och skriver i olika former.

Här nedan kan du se några av de momenten/förmågor eleverna kommer att få träna:

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter.
 • Skapa olika texttyper där ord och bild samspelar.
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken.
 • Stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Att lyssna och återberätta.
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

 

Tema : Författarporträtt

Vad ska vi arbeta med?

Författare vi kommer att arbeta med är:

Elsa Beskow, Petrus Dahlin, Gunilla Bergström, Peter Olzcak, Petter Lidbeck, Pija Lindenbaum samt H.C Andersen och Martin Widmark.

 • Eleverna kommer att få en beskrivning av olika kända barnförfattare.
 • Eleverna kommer att läsa olika böcker av författarna.
 • Eleverna kommer att få bekanta sig med författarnas olika titlar och genrer.

 

Hur ska vi arbeta?

Arbetet kommer att ske genom:

 • Dramatisering.
 • Tystläsning.
 • Högläsning.
 • Undervisande.
 • Bilder.
 • Filmer.
 • Läsförståelse.
 • Återberättande.
 • Skapa faktatexter om författarna.

 

 

 • Vad ska du lära dig?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Centralt innehåll 
 • Sv 1-3
  Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv 1-3
    Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv 1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
 •  Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 •  Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Hur ska du visa att du lärt dig?

 • Aktiv på lektionerna.
 • Dina texter i din skrivbok.
 • Formativ bedömning med whiteboards.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: