Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska- läsa, skriva och tala i år 1

Skapad 2019-11-19 19:16 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Språket finns runt omkring oss på olika sätt. Språket är ditt viktigaste verktyg i skolan för att lära och utvecklas.

Innehåll

Under årskurs ett kommer du att ges förutsättningar för att utveckla din förmåga att:

-formulera dig och kommunicera i tal och skrift

-läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

-anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

-urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

-söka information från olika källor och värdera dessa

(Utdrag ur LGR 11)

 

Undervisningens centrala innehåll

Vi kommer att:

Arbeta med att koppla bokstav namn och dess ljud i olika former. Både individuellt, i par och i grupp för att utveckla vår förmåga att använda ljudningsstrategin samt helordsläsning. 

Arbeta med olika former av litteratur för att få utveckla förmåga att läsa bilder, utskilja och förstå språklig strukturer samt vidga vårt ordförråd

Vi kommer att lyssna, samtala och analysera olika texttyper, såsom berättande-, återberättande- och faktatexter.

Delta i boksamtal för att utveckla läsförståelsen tillsammans med lässtrategier.

Arbeta med att använda och förstå lässtrategier för att utveckla läsförståelse.

Vi kommer att återberätta text, läsa mellan raderna, ha ett kritiskt textarbete (vad vill texten säga oss?), koppla textens innehåll till vår erfarenhetsvärld.

Vi kommer att skapa olika texttyper, såsom berättande-, återberättande- och faktatexter.

Lära oss hur det skrivna språket är uppbyggt, men ord, mening. Arbeta med att skriva korrekta meningar med stor bokstav och punkt. Samt använda skiljetecken på rätt sätt (.  !  ? ).

Lära oss vi använder stora och små bokstäver på ett korrekt sätt i skrivandet.

Lära oss ordbilderna samt stava vanligt förekommande elevnära or

Träna på att skriva läsligt och forma bokstäverna rätt med pennan samt att skriva på lärplattan.

Träna oss på att kombinera våra texter med bilder för att förtydliga och/eller förstärka vårt budskap och det vi skrivit eller läst.

Gå till biblioteket en gång i veckan och lyssna på högläsning och låna böcker.

Ha högläsning av olika sorters texter som ett dagligt inslag i undervisningen.

Fortsätta utveckla den språkliga medvetenheten, med språklek i olika former.

 

Bedömning

 Bedömning sker kontinuerligt inom den ordinarie undervisningen.

Bedömning sker även med stöd av Skolverkets bedömningsstöd för åk 1.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: