Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön Flagg

Skapad 2019-11-19 19:32 i Knekten förskola Flen
Förskola
Hur visar vi vad Allemansrätten betyder? Hur skapar vi förståelse för vad man har för rättigheter och skyldigheter gällande Allemansrätten? Ett annat Grön Flagg mål är Friluftsliv. Hur skapar vi förståelse att det är bra att vistas ute i olika miljöer och att röra på sig för att få en god hälsa tillsammans med barnen?

Innehåll

Syfte:

Vi har dessa mål i Grön Flagg planen på förskolan och vill arbeta med dessa mål för att skapa en hållbar utveckling miljömässigt med att ta till vara på möjligheterna  att vistas utomhus i en mängd olika miljöer och samtidigt visa på skyldigheten att vara rädd om dessa olika miljöer och på vilka sätt man kan/bör göra det. Skapa en hållbar utveckling även hälsomässigt då det känns viktigt att skapa förståelse varför det är bra att röra på sig eftersom forskning visar på en förödande utveckling av ohälsa i allt yngre åldrar.

Mål: 

Vi villl skapa förutsättningar för alla barn på avdelningen att få en förståelse för vad Allemansrätten och Friluftsliv kan betyda. Vad har man för skyldigheter och rättigheter? Vilka konsekvenser kan det få om man inte följer skyldigheter och rättigheter? Varför är det viktigt att röra på sig, speciellt i olika utemiljöer? Vad kan man göra ute i de olika miljöerna och varför är det bra?

Hur?

Genom att:

1. Gå till olika utemiljöer för att visa att de finns.

2. Med hjälp av Babblarna, som är oerhört populära hos avdelningens barn, skapa förståelse för ”skräp” i de olika miljöerna och vad man gör med de olika ”skräpen”, plast, papp, saker som inte ska vara i den miljön, gummi osv.

3. Visa rent konkret vad som händer om man bryter av pinnar eller går in på en annans tomt.

4. Ett barn får vara skräp ansvarig varje gång och samla skräp i en speciell påse som vi sen tittar igenom och bestämmer vad vi ska göra med allt det som samlats in. Ibland skapar vi ”skräptavlor” tillsammans.

5. Vara goda förebilder och klättra, gå balansgång, gunga, åka skidor, gå, springa, krypa, hoppa, rulla själva tillsammans med barnen för att visa att det är roligt att röra på sig.

6. Prata, diskutera och reflektera tillsammans med barnen.

Material:

Babblarna.

Skräppåse.

Ansvariga:

Alla pedagoger på Krusbäret 

Kopplingar till läroplanen

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: