Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2019-11-19 21:29 i Lilla skolan Lunds för- och grundskolor
Grundsärskola 1 – 3 Matematik
Du kommer att få arbeta med tallinjen upp till 50 och addition av talkamrater upp till 20. Vi kommer även att arbeta med klockan och ämnesspecifika ord, begrepp och symboler som t ex: före-efter, addition, +

Innehåll

 

Tid: V.45 - V.51

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas: Vad skall vi göra?  

Eleven ska utveckla kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen. Den ska bidra till att eleven utvecklar intresse för matematik och en tilltro till sin egen förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

o   lösa matematiska problem, 

o   använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, 

o   använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler. 

 Konkreta mål till eleven.

 Du ska
  - kunna talraden upp till 50

  - ha taluppfattning upp till 50 och förstå dess värde.

  - kunna räkna addition upp till talet 20 och förstå att koppla siffror med antal

  - kunna känna igen heltimme, halvtimme och kvart på vår övningsklocka.

 - förstå och använda ord, begrepp och symboler som är kopplade till området. framför/bakom.

 

Innehåll: 

I undervisningen kommer vi att: 

Du kommer att arbeta med olika arbetssätt och med konkret material/matteboken. Du kommer att fortsätta arbetet med tallinjen upp till 50 samt klockan. Du kommer också att arbeta med olika matteprogram på datorn och Ipaden. Du kommer att fortsätta att träna i att forma och skriva siffrorna.

Du ska arbeta med:

-talen 0-10

-talraden 0-50

-talet före och efter i talraden.

-räkna addition med konkret material.

- klockan: Heltimmar, halvtimmar & kvart

 

Bedömning:

Läraren bedömer dig utifrån observationer.

 Läraren kommer att bedöma din förmåga att :

 -lösa olika uppgifter

-förstå talen upp till talet 50

- räkna med talkamraterna upp till 10 och förståelse för dess värde.

-forma och skriva siffrorna 0-9

Bedömning kommer att ske fortlöpande under arbetsområdet genom att elevernas väg till lärande observeras och dokumenteras.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier for matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal mellan 1 - 100 och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och hur de uttrycks och visas med ord, konkret material, symboler, bilder och på tallinje.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesätten och hur de kan uttryckas och visas med ord, konkreta material, bilder och symboler, samt likhetstecknets innebörd.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för addition och subtraktion vid huvudräkning, vid beräkningar med skriftliga metoder och vid användning av digital teknik.
  Ma  1-3
 • Likhetstecknets innebörd.
  Ma  1-3
 • Enheter och uttryck för tid, till exempel klockslag, idag och år.
  Ma  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att lösa problem i vardagliga situationer.
  Ma   3
 • Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1-5.
  Ma   3
 • Dessutom medverkar eleven i att göra beräkningar och lösa additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1-100 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skriftliga räknemetoder.
  Ma   3
 • Eleven kan medverka i samtal om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
  Ma   3
 • Eleven använder enstaka ämnesspecifika ord, begrepp, och symboler i samtal om matematik.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: