Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska/Läsning

Skapad 2019-11-19 21:37 i Lilla skolan Lunds för- och grundskolor
Grundsärskola 1 – 3 Svenska
Vi kommer arbeta med bokstäver och bokstavsljud och hur man sätter samman dem till ord. I förlängningen ord till meningar. Eleverna tränar på läsning samt läsförståelse.

Innehåll

 Tid: V.45 - V.51

    Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

·       Du ska utveckla din kunskap om sambandet mellan ljud och bokstav så du både kan läsa ihop bokstavsljud till ord samt dela upp ord i bokstavsljud. 

·       Du ska utveckla din förmåga att läsa ord som ordbilder samt förstå vad orden betyder.

·       Du ska utveckla din kunskap om hur skriftspråket är uppbyggt med mellanrum mellan ord. 

   Målet med arbetet är att:

   Undervisningen ska stimulera till att öka läsglädje. Läsningen ska utveckla din förmåga att avkoda, läsförståelse, läshastighet och stavning.

  Målen är att:

 • Du ska kunna läsa med flyt och förstå vad du läser.
 • Du ska kunna återberätta för någon annan vad du har läst.
 • Du ska ha kunskap i hur man läser en ny text och förstå innehållet.
 • Genom läsning ska du öka din förmåga att stava.

   I undervisningen kommer vi att: 

 • Träna på hur bokstäverna låter och hur de ljudas ihop med andra bokstäver samt lära oss att känna igen ordbilder. 
 • Spela spel och bygga ihop nya ord. 
 • Samtala om bokens innehåll, uttryck, ord, och bilders betydelse.
 • Föra läsprotokoll och arbeta med tillhörande arbetsblad till böcker vi läst.
 • Läsa tillsammans med personal i skolan varje dag. 
 • Läsa olika sorters texter tillsammans för att sedan samtala eller på annat sätt (spela teater, rita, göra filmer...) arbeta med innehållet i texten.
 • Träna oss på att förstå det vi läser, också det som står "mellan raderna" och att koppla det till saker vi själva har upplevt.
 • Träna på att upptäcka när vi läser fel. 

 

    Bedömning – Vad & Hur

    Vad: 

 • ...hur du läser. Kan du läsa med stöd av bilder? Känner du igen ordbilder? Kan du ljuda?
 • ...hur väl du förstår det du läser? Kan du berätta med hjälp av frågor vad texten handlade om?

    Hur:

 • I samtal om innehållet i arbetsområdet.
 • Iakttagelser under arbetets gång.
 • Fortlöpande bedöma elevens utveckling med stöd av observationer och i samtal kollegor emellan. 
 • Arbetsuppgifter med syfte att bedöma elevens förmågor. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Ordbilder i närmiljön samt utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och samband mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  1-3
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter för barn.
  Sv  1-3
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med stöd av bilder läsa enkla meningar i elevnäratexter med kända ord och bekant innehåll.
  Sv   3
 • Genom att svara på frågor om innehållet visar eleven begynnande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan medverka i samtal om innehåller i texter som elven lyssnat till.
  Sv   3
 • Eleven kan med stöd av bilder skriva kända ord.
  Sv   3
 • Dessutom medverkar eleven i att skriva meningar och att använda mellanrum mellan orden.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: