Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärande hela dagen - Måltider

Skapad 2019-11-20 07:24 i Förskolan Lyckan Ludvika
Målsättning för måltidssituationerna i förskolan.
Förskola
Måltiderna i förskolan är inte enbart ett tillfälle att äta sig mätt, även om det är nog så viktigt. Här finns stora möjligheter för undervisning och lärande inom en mängd områden!

Innehåll

BAKGRUND 

" Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. " (Lpfö 98/10)

Det är väldigt tydligt uttryckt i vår läroplan att hela dagen och allt vi gör med barnen är lika viktigt. Det är precis lika viktigt att vi har tydliga pedagogiska mål när vi äter, leker eller klär på oss som när vi har temasamlingar, gör naturvetenskapliga experiment eller har rörelselek. Barn lär sig hela tiden och det vi kan påverka är vad de lär sig. Att få stärkt självförtroende, plötsligt förstå nya språkliga, matematiska eller naturvetenskapliga begrepp eller att tillägna sig en ny motorisk färdighet kan ske precis när som helst under dagen. För att göra detta tydligt för både oss pedagoger och er vårdnadshavare samt för att göra vårt pedagogiska arbete under hela förskoledagen utvärderingsbart har vi valt att göra pedagogiska planeringar för våra olika rutinsituationer.

 

MÅL

* Vi utnyttjar måltidssituationerna för samtal i mindre grupp. Pedagogerna ger alla barn möjlighet att träna på att uttrycka sig och att lyssna på andra.

* Vi ger barnen möjlighet att själva välja vad de vill ha.

* Alla barn uppmuntras att träna på att själva bre sin smörgås, använda kniv och gaffel, hälla mjölk i glas m m.

* Vi vill locka barnen att våga prova nya maträtter allt för att få en så väl sammansatt måltid som möjligt.

* Vi talar med barnen om vad som är nyttigt för kroppen och vad som inte är det.

* Vi använder måltiderna som en möjlighet att använda matematiska begrepp t ex genom att räkna antal, se på färg och form och använda lägesbegrepp

 

METOD

 • Vi tvättar våra händer för att skapa god hygien.
 • dukning tillsammans med någon vuxen: Barnen får lära sig hjälpa till och ta ansvar för att alla får en tallrik, bestick och glas. De får träning i att tänka på vilka barn som är här den aktuella dagen. De tränar det matematiska tänkandet, sin motorik och sitt språk genom att vi pratar om vad vi gör. Barnen får känna sig betydelsefulla och utvalda vilket höjer självförtroendet.
 • Vi sitter på bestämda platser. För att skapa trygghet, gruppkänsla och en bra språkmiljö med samma personer runt bordet. Vi vuxna byter bord varje månad för att alla barn skall få samma möjlighet att skapa bra relation till alla vuxna.
 • Vi läser bordsramsa, gärna med tecken för att skapa rutin och lugn, för att träna vårt språk och få takt känsla.
 • Vi benämner maten med rätta namn för att vi skall veta vad vi äter och för att vi skall få svenska ord för allt.
 • Barnen tar av maten själva och skickar karotterna vidare för att alla skall kunna nå maten och för att få självkänsla när man kan. För att barnen skall träna sin motorik och sin balans när de tex. lyfter karotterna och skedar med mat på. Vi tränar på att vänta på vår tur.
 • Vi säger tack och varsågod för att visa respekt och tacksamhet mot varandra.
 • Barnen tränar på att dela sin egen mat och att hälla lagom mycket mjölk eller vatten i sitt glas från kannan/från paketet.
 • Vi uppmuntrar att smaka på all mat för att lära oss tycka om nya lukter och smaker som vi kanske inte är vana vid och för att vi skall få i oss en fullvärdig kost.
 • Ta lagom mycket på tallriken är svårt men bra att kunna eftersom det i vår svenska kultur anses fint och väluppfostrat att äta upp det man själv tagit på tallriken.
 • Barnen uppmuntras att bre sin smörgås själv.
 • Sitter kvar till alla vid bordet ätit färdigt gör vi för att vi skall lära oss respektera varandra och för att ingen skall känna sig stressad och sluta äta när kompisen är färdig. Och för att det är trevligt att sitta och prata en stund.
 • Barnen dukar av själva för att skapa bra rutin efter maten och för att barnen skall lära sig ta ansvar för sig och sitt. Det är också bra tillfälle att träna sin motorik med att balansera med tallrik, glas och bestick. Att träna på att stå i kö och vänta på sin tur.


DOKUMENTATION

* Vi diskuterar och dokumenterar i arbetslaget vid arbetslagsträffar och vid utvärderings/planeringsdagar.

* Vi reflekterar dagligen över hur måltiderna fungerar och delger varandra muntligt eventuella förslag, funderingar erfarenheter osv.

 UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Vi utvärderar fortlöpande hur våra måltider fungerar.

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: