Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärande under hela dagen - Lek inne och ute

Skapad 2019-11-20 07:26 i Förskolan Lyckan Ludvika
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Lorensberga förskoleområde i Ludvika kommun.
Förskola
"Lek är hjärngymnastik och naturens egen pedagogik" säger Birgitta Knutsdotter Olofsson, svensk professosr i barns lek. Mer behöver väl knappast sägas.

Innehåll

 • BAKGRUND Varför?

" Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. " (Lpfö 98/10) .

Det är väldigt tydligt uttryckt i vår läroplan att hela dagen och allt vi gör med barnen är lika viktigt. Det är precis lika viktigt att vi har tydliga pedagogiska mål när vi äter, leker eller klär på oss som när vi har temasamlingar, gör naturvetenskapliga experiment eller har rörelselek. Barn lär sig hela tiden och det vi kan påverka är vad de lär sig. Att få stärkt självförtroende, plötsligt förstå nya språkliga, matematiska eller naturvetenskapliga begrepp eller att tillägna sig en ny motorisk färdighet kan ske precis när som helst under dagen. För att göra detta tydligt för både oss pedagoger och er vårdnadshavare samt för att göra vårt pedagogiska arbete under hela förskoledagen utvärderingsbart har vi valt att göra pedagogiska planeringar för våra olika rutinsituationer.

 

METOD

 • När det gäller uteleken reflekterar vi pedagoger kontinuerligt  kring hur gården ser ut, vilket material som finns och vilka valmöjligheter som finns. Detta är extra viktigt på en småbarnsavdelning där inte rolleken/fantasileken kommit igång riktigt.
 • Vi pedagoger ansvarar för att läroplanen och det medvetna ”tänket” kring vad vi gör osv är lika aktivt ute som inne. Vi hinner inte både med längre aktiviteter inne och utelek på en förmiddag och då bör vi av hälsoskäl prioritera uteleken.
 • När det gäller uteleken är dagsljus, bra möjligheter till grovmotorisk träning, frisk luft och möjlighet att låta så högt man vill viktiga anledningar till daglig utevistelse.
 • Inne har vi ett föränderligt material där vi genom dokumentationer och observationer följer barnens intresse och förändrar/behåller/utvecklar materialet och möbleringen utifrån barngruppens behov och intresse. Det kan t ex gälla att hitta olika material för finmotoriska aktiviteter så att alla barn lockas.
 • Vi pedagoger ansvarar för att inte ha för mycket lekmaterial framme och att byta material kontinuerligt utifrån barngruppens intresse och behov.
 • Vi pedagoger introducerar material genom att starta och vara med i leken. 
 • Vi pedagoger är närvarande i barnens lek och stöttar dem i deras kontakt med varandra, hjälper dem att lösa konflikter samt lockar dem till samtal med oss och varandra.
 • Vi pedagoger underlättar städningen genom att ha material och förvaring som är ”lättstädad”

Kunna klä sig själv och ha en utvecklande och hälsosam utevistelse.
Vi är bara en grupp i taget (eller få barn) i hallen samtidigt för att barnen skall få lugn och ro. De kan då koncentrera sig bättre på att försöka få på sig kläderna.

Alla skall träna på att hitta sina kläder och att sätta på sig dem själva. De tränar då både grov och fin motoriken. Koncentrations förmågan, olika begrepp och språket när vi pratar om vad plaggen heter och vad vi gör. Vi tränar på att känna igen våra namn med hjälp av namnen på hyllorna.
Självkänslan förstärks när man lyckas.

En vuxen följer med barnen ut så att ingenting händer.

Fri lek med andra barn är det allra viktigaste i barns utveckling. Det är det bästa sättet att träna sina språkfärdigheter och att lära sig socialt samspel med andra människor. Träna turtagning, motoriken, balansen, fantasin och det matematiska tänkandet. Man stimulerar upptäckarlusten och får naturupplevelser både på gården och utanför när vi gör utflykter. Man har roligt tillsammans.

När vi går in tränar vi på att ta av oss själva och hänga upp våra kläder på vår egen krok. Våta kläder skall in i torkskåpet. Det hjälper de vuxna till med.

METOD
Påklädning i små grupper.

En vuxen följer med de första barnen ut.

Låser upp lek låda och eller förråd.

Lek och aktivitet innanför staketet.

Vuxna på gården sprider ut sig där barnen är.

Vi plockar ihop leksakerna vid lek låda och förråd och kör cyklarna till förrådet. när vi skall gå in.

Går in i små grupper.

Klär av oss.

DOKUMENTATION

Vi diskuterar och dokumenterar i arbetslaget vid ALT och vid utvärderings/planeringsdagar.

Vi reflekterar dagligen över hur leken inne och ute fungerar och delger varandra muntligt eventuella förslag, funderingar erfarenheter osv

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Vi utvärderar kontinuerligt vid ALT samt vid utvärderings/planeringsdagar

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: