Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse svenska

Skapad 2019-11-20 08:52 i Säteriskolan Härryda
Läsförståelse
Grundskola 4 – 5 Svenska
I svenska kommer vi övergripande att fokusera på läsning och läsförståelse

Innehåll

Syftet med området

Syftet med arbetet är du ska kunna välja skönlitterära böcker utifrån dina förutsättningar.
Du ska kunna samtala om en text och göra kopplingar till texten.

Arbetssätt

Vi kommer att läsa högt, tyst, gemensamt och tillsammans. Vi kommer att arbeta med texter, och utifrån dessa svara på frågor. Frågorna är dels sådana där du direkt kan läsa svaret i texten men även sådana som inte direkt går att utläsa, de kan bygga på känsla, tidigare information, att lägga ihop information, normer m.m.

Vi har även veckans ord varje vecka för att bygga ett större 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: