Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristna högtider och traditioner

Skapad 2019-11-20 10:33 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Ett arbete som gäller kristna högtider och traditioner samt kristendomens betydelse för vårt samhälle och våra traditioner.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
I Sverige har vi många olika traditioner och högtider och flera av dem kommer från kristendomen. Kristendomen har påverkat vårt samhälle och vår kultur på olika sätt under mer än tusen år. I det här området ska vi lära oss mer om varför vi firar olika kristna högtider och hur kristendomen påverkat/påverkar Sverige.

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att...

utveckla din 

begreppsliga förmåga

 • att kunna använda och förstå olika begrepp inom religion.

kommunikativa förmåga

 • att kunna redogöra för varför man firar olika kristna högtider

analysförmåga

 • att se likheter och skillnader på kristendomens betydelse förr och nu

 

utveckla dina kunskaper om 

 • kristna högtider och traditioner
 • kyrkoåret
 • kristendomens betydelse för kultur och samhälle

Arbetsområdet

Syftet med arbetsområdet är att du ska lära dig mer om hur året inom kristendomen ser ut. Du kommer också få veta mer om hur och varför vi firar några av kristendomens högtider, som t ex advent, jul, påsk och alla helgons dag. Kristendomen har påverkat vårt samhälle och vår kultur på olika sätt genom tiderna och detta ska du också visa att du kan ge exempel på.

Centrala begrepp 
kyrkoår, advent, fasta, tradition, helgon, helgdag, krucifix, högtid

Arbetssätt

Du får möjlighet att utveckla dina kunskaper genom att...

 • lärarledda genomgångar och diskussioner
 • se filmer och arbeta med innehållet bland annat med hjälp av tankekartor
 • läsa texter och arbeta med innehållet bland annat genom sammanfattningar

Detta kommer att bedömas...

Bedömning kommer att ske fortlöpande under lektionstid och genom de läxförhör som kommer att ske under perioden.

Du ska visa  att du kan...

 • berätta om hur och varför man firar våra viktigaste kristna högtider t.ex. Jul och Påsk
 • jämföra kristendomens betydelse för samhället förr och nu

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.
  Re  A 6

Matriser

Re
HT19 - Kristna högtider och traditioner

------------>
------------>
------------>
------------>
Religionskunskaper
 • Re  A 6
Du har ännu inte visat att du kan jämföra kristendomens betydelse för Sverige och folket förr och nu.
Du kan göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för Sverige och folket förr och nu.
Du kan göra utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för Sverige och folket förr och nu. .
Du kan göra välutvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för Sverige och folket förr och nu.
Exempel på jämförelser
 • Re  A 6
Förr gick alla till kyrkan på söndagar och speciellt vid högtider, idag är man sällan i kyrkan.
Förr gick dom flesta till kyrkan på söndagar och vid högtider eftersom Sverige var ett kristet land. Idag går man sällan till kyrkan, bara vid dop/begravning/bröllop
Förr gick dom flesta till kyrkan på söndagar och vid högtider eftersom Sverige var ett kristet land. Idag går man sällan till kyrkan, bara vid dop/begravning/bröllop. I skolan hade eleverna kristendomsundervisning, idag läser vi om alla religionerna för man får tro på vad man vill.
Kristna Högtider
Du har ännu inte visat att du kan redogöra för varför vi firar kristna högtider.
Du har visat att du kan redogöra för varför vi firar någon kristen högtid. Du kan berätta varför och ungefär när den infaller.
Du har visat att du kan redogöra för varför vi firar några kristna högtider. Du kan berätta varför och ungefär när de infaller.
Du har visat att du kan redogöra för varför vi firar alla de viktigaste kristna högtiderna Du kan berätta varför och ungefär när de infaller.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: