Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NP Delprov A - Leda och delta i diskussion (ht 19)

Skapad 2019-11-20 11:48 i Britsarvsskolan Falun
Att använda för att synliggöra resultaten från NP.
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
De nationella proven i svenska/ svenska som andraspråk omfattar en del av de förmågor som finns med i kunskapskraven för ämnena. De prövar kunskaper och förmågor i muntlig och skriftlig framställning samt förmåga att läsa och förstå sakprosa och skönlitteratur. Nationella provet i sv/ sva omfattar tre delprov: * Delprov A Tala * Delprov B Läsa * Delprov C Skriva Det här delprovet (delprov A) prövar förmågan att leda och delta i samtal. Skolverket understryker att provresultatet är en del av betygsunderlaget och ska användas som ett stöd vid betygsättningen.

Innehåll

Syfte

Syftet med de nationella proven är i huvudsak att:

  • "stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning".

  • ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå."

(Ur: "Svenska och svenska som andraspråk", lärarinformation 1, läsår 2017/2018, år 9, Skolverket)

Bedömning

"De nationella proven ska användas för att bedöma elevernas kunskaper i förhållande till kursplanens kunskapskrav. De ska även användas som stöd för betygssättningen. Provresultaten är således en del av betygsunderlaget inför betygssättning tillsammans med det övriga underlag som läraren samlat in under läsåret. Eftersom delprov A genomförs redan under höstterminen utgör resultatet på delprovet betygsunderlag för både höst- och vårterminen."

                 (Ur: "Svenska och svenska som andraspråk", lärarinformation 1, läsår 2018/2019, år 9, Skolverket)

I de flesta nationella prov ingår muntliga delprov

Förmågan prövas eftersom det står framskrivet i kursplanerna att en elev ska kunna samtala i  och om ämnet. Det muntliga delprovet är en obligatorisk del precis som alla andra delar och utan den är provet ofullständigt.

 

 

 

 

Matriser

Sv SvA
Delprov A, svenska/svenska som andraspråk HT2018

F
E
D
C
B
A
DELPROV A:
Leda och delta i samtal
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: