Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknikplanering

Skapad 2019-11-20 12:21 i Vasa Real Stockholm Grundskolor
Grundskola F Teknik

Innehåll

El – apparater och mojänger

Viktiga begrepp

·         Elnätet – ett tekniskt system

o   Elnätets historia

o   Samhällsförändringar

o   Elektrisk effekt och energi– Watt och kWh

o   Effektlagen

o   3-fas

·         Elsäkerhet

o   Kortslutning

o   Säkringar

o   Jordning/skyddsjordning

o   Jordfelsbrytare

·         Programmering av Microbit

o   Programmering i samhället

o   Blockprogrammering/Textprogrammering

o   Kod, algoritm, variabel

Planering

Vecka 45 – 48 Elnätet, Elsäkerhet

Vecka 49 – 51 Programmering

Kunskapskontroll

o   Prov 29/11 Elsäkerhet, elnätet Fy-boken 64 – 68, 261 – 264, Tk-boken 72 – 75, 180 – 181

o   Programmeringsuppgift

o   Konstruktion av högtalare

Bedömning

Teknikämnet bedöms utifrån tre förmågor:

1.       Att undersöka tekniska lösningar i vardagen och kunna beskriva hur delar samverkar och resonera om likheter och skillnader mellan hur material används i olika tekniska lösningar.

2.       Att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsuppgifter, kunna pröva och ompröva sina idéer och att dokumentera sitt arbete.

3.       Kunna resonera kring hur teknik används i samhället och hur val av tekniska lösningar påverkat individ, samhälle och miljö.

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likhter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar. Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt. Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där inten­tionen i arbetet är relativt väl synliggjord.

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt ut­forma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller. Under arbets­processen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl under­byggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: