Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckoplanering inför julen mm

Skapad 2019-11-20 12:35 i Diseröd fritidshem Kungälv
Grundskola F
Vi planerar inför "Öppet Hus" och planerar olika pyssel mm. Vi utvärderar vad barnen lär sig, har lärt sig och ska lära sig genom att länka denna planering till Läroplanen som vanligt.

Innehåll

Barnen har börjat med sin bok om årstider, där de skrivit en liten berättelse med hjälp av ord som vi valt från en tanketavla med stödord.

De ska nu få skriva ner dessa på en padda och lära sig lite om hur vi skriver digitalt. Boken kommer också att innehålla andra berättelser eller sagor längre fram. Vi har även pratat om hur vi ska uppföra oss när vi är på internet. Och pratat om den Rosa ballongen (Digitalisering) Nu har vi tre ballonger på vår vägg! Nästa på tur är den Röda ballongen.

Vi har också börjat arbeta med leran. Barnen skapar skålar, tomtar, ljusstakar mm. Vi ska senare även måla dem med vattenfärg.

På vårt "Öppna Hus" ska vi ha ett långbord där vi lägger fram allt till pysslet, sätter upp beskrivningarna som vi skriver ut idag, och gör en mall så alla kan se hur man ska göra.

Vi dukar fram kaffe, pepparkakor och glögg vid två andra bord. Ställer fram tända lyktor utanför och i vårt kapprum. 

Det blir poängpromenad som vanligt för alla Fritids. Den hängs upp runt på alla tre skolgårdarna. Första frågan vid trappan utanför slöjdsalarnas gavel. Efter att familjerna gått poängpromenaden så får alla barn en skumtomte var.

I år tänker vi på Sorken ha en adventslek där två barn varje dag får dra var sin gåta, som de sedan frågar de andra barnen om svaret till.

De som frågar får var sin skumtomte. Vi betar av två barn per dag så alla hinner vara med innan det blir jul-lov. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: