Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nalle Puh´s pedagogiska planering Matematik

Skapad 2019-11-20 13:00 i Mor Annas förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering.
Förskola
Barnen ska genom lek, planerade aktiviteter, samtal och dialog få en förståelse för matematiska sammanhang och begrepp utefter individens egen förståelse och erfarenhet.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Barngruppen består av 22 individer i åldern 3-6 år med olika  erfarenheter och intressen.  

Mål

-Förmåga att använda och förstå begrepp, se sammanhang, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld

-Förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.

-Förståelse för rum, tid och form, och grundläggande former hos mängder, mönster, antal, ordning ,tal , mätning och förändring ,samt att resonera matematiskt om detta.

-Förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begreppen.

 

 När barnen  ser samband och får möjlighet att skapa sig en förståelse och  att utmana sig själva sker en utveckling. Att få lov att pröva och fundera ut egna lösningar stärker deras identitet och förmåga.  

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Lyssna in och observera barnen och därifrån ta tillvara på barnens frågor, funderingar och intressen. Stötta dem i vardagen och utmana dem i deras görande. Vi uppmuntrar deras nyfikenhet och resonerar tillsammans.

Vi använder matematiska begrepp , benämner och skapar en miljö där matematiken synliggörs. 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: