Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent

Skapad 2019-11-20 13:36 i Kilafors skola F-9 Bollnäs
Grundskola 8 Matematik
När vi har arbetat med detta kapitel ska du kunna - växla mellan bråk, decimaltal och procent - förlänga och förkorta bråk samt storleksordna bråk - göra enkla beräkningar med tal i bråkform - beräkna procenttalet och göra beräkningar när procenttalet är känt

Innehåll

 

Måndag

Tisdag

Onsdag

46

 

Föreläsning om tobak + Musikföreställning

 

Genomgång: Bråkform

3001 - 3007

47

Genomgång: Blandad form

3008 – 3014

 

Genomgång: Förlänga och förkorta

3015 - 3019

Genomgång: Från bråk till decimaltal

3020 - 3032

48

Genomgång: Bråkdel av det hela

3039 - 3045

Genomgång: Addition och subtraktion med bråk

3046 – 3067

3132 - 3138

3046 – 3067

3132 - 3138

49

Genomgång: Multiplikation och division med bråk.

3068 – 3080

3139 - 3157

Genomgång: Procent betyder hundradel

3158 - 3163

Genomgång: Hur många procent?

3164 - 3182

50

3164 - 3182

Genomgång: Procenttalet är känt

3183 - 3197

3257 - 3271

Lucia

 

51

Genomgång: Ränta och Mer än 100%

3206 – 3219

3257 - 3271

3206 – 3219

3257 - 3271

Besök av UMO

 

2

JULLOV

JULLOV

 

Vikarie

Diagnos 3:1 sid 104

Diagnos 3:2 sid 127

Kapiteldiagnos 3 sid 136

 

3

Vikarie                      Repetition sid. 138 - 139

Vikarie                    Repetition  sid. 138 - 139

Vikarie                       Prov kapitel 3 – Bråk och procent

 

Planering kapitel 3, Bråk och procent

Matriser

Ma
Matematik åk 8 Lgr11

Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Problemlösning
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Du bidrar till att formulera modeller. Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang. Du bidrar till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du formulerar modeller som efter någon bearbetning kan användas. Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Du ger något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du formulerar modeller. Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Du ger flera förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Problemlösning
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Du löser problem på ett i huvudsak fungerande sätt med viss anpassning till problemet.
Du löser problem på ett relativt väl fungerande sätt med förhållandevis god anpassning till problemet.
Du löser problem på ett väl fungerande sätt med god anpassning till problemet.
Begrepp
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
Du har grundläggande kunskaper om begrepp och använder dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om begrepp och använder dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om begrepp och använder dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Begrepp
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
Du beskriver begreppen på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang.
Du beskriver begreppen på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang.
Du beskriver begreppen på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade resonemang.
Metod
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du väljer och använder i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning och med tillfredsställande resultat.
Du väljer och använder ändamålsenliga metoder med relativt god anpassning och med gott resultat.
Du väljer och använder i huvudsak ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning och med mycket gott resultat.
Kommunikation och resonemang
Föra och följa matematiska resonemang och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du redogör för och samtalar om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt med viss anpassning.
Du redogör för och samtalar om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt med förhållandevis god anpassning.
Du redogör för och samtalar om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt med god anpassning.
Kommunikation och resonemang
Föra och följa matematiska resonemang och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du framför och bemöter argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Du framför och bemöter argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Du framför och bemöter argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar den.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: