Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Skräckens cirkus" utifrån bok och dockteater

Skapad 2019-11-20 14:55 i Maserskolan Borlänge
Grundskola F
Du ska under arbetsområdet dels läsa boken "Skräckens cirkus" tillsammans med andra, diskutera och bearbeta innehållet för att slutligen redovisa en scen i form av dockteater tillsammans med två andra.

Innehåll

 

Pedagogisk planering

 

Ämne: svenska

 

Lärare: Maria Näslund

 

Tid: vecka 43-51

 

Syfte

 

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

 

Konkreta mål

 

 • Du ska delta i gemensam högläsning av innehållet i boken ”Skräckens cirkus”

 • Du ska föra gemensamma stödanteckningar över karaktärerna och vad du får veta om dem utifrån de gemensamma diskussioner vi för. Detta i syfte att dels bearbeta innehållet och dels för att träna på att föra anteckningar/studieteknik

 • Du ska föra anteckningar över de spänningstrådar som vi synliggör under de gemensamma diskussionerna. Detta för att öka din medvetenhet om hur spänning kan byggas upp i en berättande text och därmed stärka möjligheterna att läsa böcker på ett nytt sätt

 • Du ska tillsammans med två andra klasskamrater, gestalta en scen ur boken i form av dockteater. Som stöd för detta använder ni de anteckningar och de upplevelser ni fått med er från det gemensamma arbetet, runt innehållet i boken ”Skräckens cirkus”

 • Du/ni ska utforma såväl dockor som repliker så att du/ni förmedlar innehållet scenen på ett tydligt och levande sätt

 • Du ska utifrån innehållet i boken ”Skräckens cirkus” fundera över om del två , ”Vampyrens medhjälpare” kan vara en bok som du väljer till de lästillfällen du ska läsa självständigt under vårterminen

   

  Bedömningsmatris – som stöd vid genomförandet

 

Arbete med att gestalta karaktärerna i din scen så att de bidrar till att förmedla innehåll, spänning och eventuellt budskap i scenen.

Du gjorde det som krävdes för att få din docka/annat gestaltande, att fungera i dramatiseringen.

Du gjorde det som krävdes med engagemang, för att få din docka/annat gestaltande, att fungera på ett tydligt sätt i dramatiseringen.

Du gjorde det som krävdes på ett utvecklat sätt, för att få din docka/annat gestaltande, att fungera på ett tydligt sätt i dramatiseringen.

Förmedling av innehållet i tal och agerande.

Du agerade och du förde fram dina repliker så att innehållet synliggjordes för åskådarna.

Du agerade och du förde fram dina repliker på ett sätt som bidrog till att innehållet i scenen blev intressant och lockande för åskådarna.

Du agerade och förde fram dina repliker på ett mycket engagerat och inlevelsefullt sätt vilket verkligen bidrog till att åskådarna lockades av innehållet i scenen.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: