Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges geografi

Skapad 2019-11-20 15:32 i Tollarps skola Kristianstad
Arbete om Sverige, naturtyper och kartor.
Grundskola 3 Bild Geografi Svenska
Ett arbete i geografi om Sverige och världen; kartor, begrepp och orsaker till människors förflyttningar.

Innehåll

I geografin kommer du nu att få lära dig mer om Sverige och världen. Vi kommer undersöka Sverige och Sveriges natur. Vi kommer lära oss om hur jordytan kan ändras. Vi kommer att lära oss mer om kartor, geografiska begrepp och hur man hittar i en kartbok/atlas.

Vad ska du lära dig? 

Efter avslutat arbete ska du:

 • känna till flera geografiska begrepp (till exempel hav, sjö, älv, å, kanal, vik, ö, udde och sund)
 • kunna namnet på jordens världsdelar/kontinenter
 • känna till hur jordens yta ser ut och kan ändras
 • beskriva vad som kan påverka människors förflyttningar inom Sverige och i världen
 • veta hur man använder en kartbok för att hitta en specifik plats 

 

Hur kommer vi arbeta?

 • läsa texter
 • titta på faktafilmer och bildspel
 • diskutera
 • göra undersökningar
 • göra skriftliga och muntliga övningar, enskilt och tillsammans
 • skapa ett eget landskap/kartbild

Bedömning

Det som bedöms är din förmåga att: 

 • namnge och beskriva olika geografiska begrepp
 • namnge kontinenterna
 • förklara jordytans utseende och förändringar
 • beskriva människors förflyttningar Sverige och världen
 • använda en kartbok
 • delta aktivt i diskussioner och uppgifter (muntliga och skriftliga)
 • skapa och använda din kreativitet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  Ge  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  Ge  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  Ge  1-3

Matriser

Sv Bl Ge
Geografi

Grundläggande
God kännedom
Utmaning
Att leva tillsammans
 • Ge
 • Ge  1-3
Du vet att människor kan flytta från en plats till en annan.
Du vet att människor kan flytta från en plats till en annan och att en flytt kan påverka den/de som flyttar.
Du kan ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan. Du kan ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Världsdelar
 • Ge
 • Ge  1-3
Du känner till att vi har olika världsdelar. Du kan nämna någon plats eller något land där du varit.
Du kan namnge och placera ut några av världsdelarna. Du kan nämna några platser eller länder där du varit.
Du kan namnge och placera ut alla världsdelarna. Du kan jämföra de olika världsdelarnas storlek. Du kan nämna några platser eller länder där du varit och placera ut dem på en karta.
Världshav
 • Ge
 • Ge  1-3
Du känner till att det finns olika världshav.
Du kan namnge och placera ut några av världshaven.
Du kan namnge och placera ut alla världshaven. Du kan jämföra de olika världshavens storlek.
Jorden
 • Ge
 • Ge
Du känner till att jordytan kan förändras.
Du känner till och kan förklara hur jordytan kan förändras.
Du kan förklara hur jordytan kan förändras och ger exempel på hur människor och naturen påverkar jordytan.
Geografiska begrepp
 • Ge
 • Ge  1-3
 • Ge  1-3
Känna till några geografiska begrepp, tex. hav, sjö, ö, älv och vik.
Känna till några geografiska begrepp, (tex. hav, sjö, ö, älv och vik) och beskriva vad som är typiskt för dem.
Känna till några geografiska begrepp, (tex. hav, sjö, ö, älv och vik) och kunna beskriva vad som är typiskt för dem, samt kunna placera/peka ut dem på en karta.
Hitta på kartan
 • Ge
 • Ge  1-3
Känna till att man kan använda en kartbok/atlas för att peka ut en specifik plats.
Veta att man kan använda en kartbok/atlas för att peka ut en specifik plats. Känna till att det finns ett register och hur man använder det.
Veta att man kan använda en kartbok/atlas för att peka ut en specifik plats. Känna till att det finns ett register och hur man använder det. Kunna använda registret för att hitta en specifik plats på kartan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: