Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 2

Skapad 2019-11-20 15:41 i Tollarps skola Kristianstad
Teknik åk 2
Grundskola 2 Teknik
Vad är teknik? Vi ska ta reda på vad teknik är och vad det betyder för oss människor. Vi ska se hur några av de enkla maskinerna fungerar. Vi ska även bygga och konstruera.

Innehåll

Undervisningens innehåll:

Vi ska ta reda på vad teknik är och vad det betyder för oss människor.

Vi ska ta reda på hur tekniken har förändrats.

Vi ska se hur några av de enkla maskinerna fungerar.

Vi kommer att arbeta med områdena:  Teknik Hemma, Teknik i skolan,  Teknik i  Lek och fritid.

Vi kommer att få lära oss om programmering. 

 

Vi kommer att:

- läsa faktatexter

- bygga och konstruera.

- programmera både med Blueboot och via dator.
- se filmer om teknik.

- dokumentera  arbetet med skisser, modeller eller texter.

 - undersöka hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar.

 

Bedömning

Matris se nedan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Att styra föremål med programmering.
  Tk  1-3

Matriser

Tk
Teknik

Du är på väg på väg mot målet.
Du når målet.
Tekniska lösningar
Eleven kan nämna några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
 • Tk  1-3
Genomföra arbeten
Eleven kan genomföra konstruktioner och pröva möjliga idéer till lösningar. Eleven bidrar med egna idéer som för arbetet framåt.
 • Tk  1-3
Dokumentera
Eleven kan göra enkla dokumentationer av arbetet med skisser, bilder eller fysiska modeller där syftet med arbetet framgår.
 • Tk  1-3
Förändring över tid, fördelar & nackdelar
Eleven kan resonera kring hur några föremål i samhället har förändrats över tid och dess fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: