Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vale 8, Capítulo 4 + repaso

Skapad 2019-11-20 17:54 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
I kapitel 4 kommer du arbeta med ord och uttryck för att beställa mat på restaurang, samt lära dig lite om typiska maträtter i Mexiko.

Innehåll

I kapitel 4 är målet att du ska lära dig följande... 

  • Fraser för att beställa mat och dryck
  • Uttryck med tener 
  • Traditionella mexikanska rätter

I Repaso repeterar du ord, uttryck, grammatik m.m. som vi har gått igenom i föregående kapitel, bl. a.

  • Tal 0-99
  • Klockan
  • Väderuttryck
  • Futurum av ir + a
  • Presens
  • Tener que

Undervisning 

Under lektionerna jobbar vi med Vale 8, textboken och övningsboken. Vi kommer även använda annat material som komplement. 
Vi tränar tillsammans på texter, uttal, ord och fraser, grammatik, m.m. Arbete med övningar både enskilt, i par, i mindre grupper och i helklass.

Läxor

Ord/uttryck och fraser. Dessa finns på quizlet och i övningsboken.

Bedömning 

Hörförståelsetest

Dialog (muntlig bedömning)

 

Matriser

M2
Escuchar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förståelse
Du förstår för få ord för att få ett sammanhang.
Du förstår delar av texten och får ett sammanhang även om du inte förstår allt.
Du förstår det mesta av texten samt tydliga detaljer.
Du förstår hela textens innehåll samt de flesta detaljer.
Återberätta
Du kan ännu inte redogöra för och kommentera innehållet.
Du återberättar enkelt och kortfattat och kommenterar texten på ett enkelt sätt.
Du återberättar enkelt och kommenterar relativt detaljerat.
Du återberättar tydligt och kommenterar detaljerat.
Strategier
Du visar inte att du kan använda någon strategi.
Du visar att du kan använda någon strategi.
Du visar att du kan använda strategier.
Du visar att du kan använda strategier.

M2
Hablar

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att ...

I betygstabellen nedan kan du hitta kunskapskraven för E - C - A i slutet av åk 9.
Når ej målet
E
C
A
Muntlig och skriftlig produktion
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Förbättring av produktion
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Muntlig och skriftlig interaktion
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategier vid interaktion
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: