Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektrokemi åk 9

Skapad 2019-11-20 19:05 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Här arbetar vi med atomens uppbyggnad, bindningar och varför metaller korroderar ,lite elektrolys
Grundskola 9 Kemi
En kort repetition om atomens byggnad och det periodiska systemet att Vi kommer att lära oss om joner, elektrokemi ( korrsion,hur metaller i spänningsserien påverkar varandra, hur ett batterie fungerar m.m)och hur kemin används i vardagen. Vi kommer att lära oss om olika material i vardagen och hur vi ska ta vara på dem så vi inte belastar miljön för mycket. Begrepp: atom, atommodell, elektron, neutron, proton, jon, atomnummer, ädelsgasstruktur, elektronskal, valenselektroner, jonbindning, molekylbindning , metallbindning,elektrokemi, elektrolys, korrosion, galvaniskt element.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• använda kunskaper i kemi för att kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö, hälsa och samhälle,
• genomföra systematiska undersökningar i kemi
• använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara
kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll

Kemin i naturen
• Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
• Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

Kemin i vardagen och samhället

• Människans användning av energi- och naturresurser samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
• Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller.
• Olika faktorer som gör att material, till exempel järn, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.


Kemin och världsbilden
• Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.

Kemins metoder och arbetssätt
• Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
• Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 

Tidsåtgång

 Från och med torsdag v.49 till några veckor efter juluppehållet.

 

Metod

 

Arbetssätt:

 • gemensamma genomgångar
 • laborationer med labbrapportskrivning
 • filmer, appar

Bedömning

Du kommer få möjlighet att visa dina kunskaper genom:

 • ett aktivt deltagande i samtal och diskussioner
 • mindre begreppsprov
 • ett aktivt deltagande i laborationer
 • lämna in en labrapport 
 • en uppgift där du med hjälp av ett fakta blad lösa uppgiften (ej läsa på )

      

Vad borde du kunna

 

 • Vilka metaller vi ofta träffar på i vardagslivet.
 • Hur metallerna utvinns.
 • känna till hur miljön påverkas av metallframställning.
 • Legeringar
 • Korrosion
 • Rostskydd
 •  
 • byggnad – elementarpartiklar
 • Förklara hur positiva och negativa joner bildas
 • Förklara vad oxidation och reduktion betyder
 • Förklara vad är det som utmärker ämnena i samma grupp och period i periodiska systemet.
 • Förklara spänningsserien - vad är det som händer när en metalljon och en metallatom finns i närheten av varandra ( Fe – jon och Cu –metall, Cu -jon och Fe-metall)
 • Förklara vad processen korrosion innebär och hur kan man skydda metaller mot den
 • Förklara hur ett batteri är uppbyggt och dess funktion
 • Förklara vad händer under elektrolys av saltsyra och andra elektrolyter. (anod och katod- reaktion)

Matriser

Ke
matris kemi

insats
E
C
A
Samtala & diskutera
Frågor,åsikter & argument
Söka information
Använda information och anpassa framställning
undersökningar frågeställningar &planeringar
Använda utrustning
Resultat, modeller & teorier
Resultat, rimlighet & förbättring
Dokumentera undersökningar
Kemiska sammanhang, begrepp ,modeller & teorier
Kemiska processer, begrepp& modeller & teorier
Kemiska processer& samband i naturen
Kemi i vardag och samhälle
Påverkan på miljön och hållbar utveckling
Upptakter och deras betydelser
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: