Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska 6 ht 19 - hälsa, familjen, siffror

Skapad 2019-11-20 19:37 i Söderskolan Falkenberg
Tapas 2 Kap 1, 2
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Du kommer träna på att berätta om dig själv och din familj. Du ska öva på hälsnings- och avskedsfraser samt siffrorna 0-20 genom telefonnummer och födelsedag.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer träna på hälsningsfraser på spanska. Du ska berätta om dig själv och din familj med namn, ålder, var man bor, telefonnummer samt din födelsedag.
Du kommer öva både genom att läsa, skriva och tala.

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer om du muntligt och skriftligt kan uttrycka dig med ord, fraser och meningar som används vid hälsning och när du presenterar dig för andra.
Du ska kunna berätta om dig själv och din familj.
Du ska kunna siffror upp till 20 på spanska, både muntligt och skriftligt. 

Detta bedömer jag:

 • i de texter du skriver och vid de särskilda tillfällen när du berättar om din familj muntligt
 • i en skriftlig uppgift där du beskriver dig själv, din familj och något om din släkt. Du ska också visa att du kan siffror genom att skriva om ditt telefonnummer och din födelsedag.
 • läxförhör varje torsdag

Undervisning och arbetsformer

Du kommer läsa texter, översätta och förstå dem. Du kommer träna på att beskriva dig själv och din familj, muntligt och skriftligt både i enstaka meningar och i löpande text. Du kommer få arbeta enskilt, i par, i grupp samt gemensamt i klassen. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: