Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria - antiken, medeltiden och renässansen/klassicism

Skapad 2019-11-21 09:21 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Svenska
Vi läser olika utdrag från de olika epokerna. Föreläsning om respektive epok sker kontinuerligt.

Innehåll

Vi läser olika utdrag från de olika epokerna. Föreläsning om respektive epok sker kontinuerligt.

Matriser

Sve
Litteraturhistoria - antiken, medeltiden och renässansen/klassicism

Rubrik 1

E
C
A
Skönlitteratur
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
Muntliga förmåga
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter. Detta gör eleven med viss säkerhet. Diskussionen är sammanhängande, begriplig och dispositionen tydligt urskiljbar. Språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven har viss åhörarkontakt.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt. Detta gör eleven med viss säkerhet. Diskussionen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt. Detta gör eleven med säkerhet. Diskussionen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt, varierat och välformulerat, och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som generaliseringar och vidgade perspektiv. Eleven har god åhörarkontakt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: